TFT – Tướng

Tên:
Điên Cuồng
 • Năng Lượng: 0 / 0

Nội tại: Hồi 20/25/35 máu khi tấn công. Với mỗi 1% Máu bị mất, nhận được 0,1% Tốc độ Đánh.

Hiệu ứng: +75 Máu, +10 Giáp và +10 Kháng phép

Chi phí 1 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 0 Giáp 35 Kháng phép 35 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33 / 59 / 105 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Da Sống
 • Năng Lượng: 0 / 0

Bị động: Giảm mỗi trường hợp sát thương nhận vào đi 15/12/25.

Hiệu ứng: +225 Máu

Chi phí 1 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 0 Giáp 35 Kháng phép 35 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33 / 59 / 107 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0.55 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
NGÔI SAO NHẠC POP
 • Năng Lượng: 0/30

Thổi một nụ hôn vào mục tiêu hiện tại. Nó gây 275/410/820% sát thương phép và làm choáng chúng trong thời gian ngắn. Nếu mục tiêu đã bị hôn trước đó, thay vào đó hãy gây 480/720/1440% sát thương phép.

Hiệu ứng Headliner: +15 sức mạnh phép thuật

Chi phí 4 Vàng Máu 700 / 1260 / 2268 Năng Lượng 30 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 32 / 58 / 104 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0.8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Phóng Phi Tiêu
 • Năng Lượng: 10/50

Ném phi tiêu vào mục tiêu xa nhất chưa được đánh dấu, đánh dấu chúng. Lao tới mọi kẻ địch bị đánh dấu, tấn công chúng gây 114/171/513 sát thương vật lý và gây 80/120/400 sát thương vật lý cho kẻ địch lướt qua.

Hiệu ứng Headliner: +100 máu và +10% tốc độ tấn công

Chi phí 4 Vàng Máu 950 / 1710 / 3078 Năng Lượng 0 / 50 Giáp 50 Kháng phép 50 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 51 / 92 / 165 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0.85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Hỏa Cầu
 • Mana: 0/50

Nội Tại: Sau khi thi triển 4 lần, nhận 50% Tốc Độ Đánh và  gây 115/170/255 sát thương phép lên thêm 1 kẻ địch gần đó.
Kích Hoạt: Gây 195/295/440  sát thương phép lên mục tiêu hiện tại.
20

Giáp 20 Tỉ lệ chí mạng 0.25 Sát thương 40 Mana khởi đầu 0 Mana 50 Tốc độ đánh 0.65 Chí mạng 1.40 Máu 450 Kháng Phép 20 Phạm vi 5
Tan Tành Thành 8-bit
 • Năng lượng : 15/60

Gây 320% sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại và kẻ địch lân cận, sau đó làm chúng bị thương trong 5% giây.

Vết thương: Giảm khả năng hồi máu nhận được đi 33% Hiệu ứng vết thương sâu: +20% AD

Chi phí 1 Vàng Máu 450/810/1458 Năng Lượng 15/60 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 34 / 60 / 109 Sát thương 48 / 86 / 156 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Quất Roi
 • Năng lượng : 15/60

Gây sát thương phép lên mục tiêu hiện tại. Nhận thêm 120% tốc độ tấn công giảm dần trong 4 giây. Khi hoạt động, các đòn tấn công sẽ hồi phục Sức khỏe. Hiệu ứng hồi máu: +150 Máu, +10 AP

 • Sát thương : 200% / 300% / 450%
 • Hồi máu : 25/30/35
Chi phí 1 Vàng Máu 550/990/1782 Năng Lượng 30/90 Giáp 35 Kháng phép 35 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 31 / 57 / 102 Sát thương 45 / 81 / 146 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25 Phạm vi 1
Khúc Cao Trào
 • Năng lượng: 0/50

Nội Tại Súng Sáu Nòng: Đòn đánh thường ban 4% Tốc Độ Đánh.
Nội Tại Súng Phóng Lựu: Đòn đánh thường gây thêm 23/34/51% sát thương vật lý.
Kích Hoạt: Chuyển giữa Súng Sáu Nòng và Súng Phóng Lựu.

Các đòn tấn công bằng súng ngắn tăng thêm 1% Tốc độ tấn công, các đòn tấn công của Súng Phóng Lựu gây thêm 10% sát thương AD.

Chi phí 1 Vàng Máu 450/810/1458 Năng Lượng 50 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 31 / 57 / 102 Sát thương 45 / 81 / 146 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25 Phạm vi 4
Chặn Lũ Ganh Ghét
 • Năng Lượng: 0/40

Vào thế phòng thủ, giảm sát thương phải nhận 30% + % sát thương (tối đa 75%) trong 2,5 giây. Sau đó, gây 800% tấn công sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại. Hiệu ứng hồi máu: +300 Máu

 • Giảm sát thương : 20% / 20% / 25%
Chi phí 1 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 40 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 97 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25 Phạm vi 1
Sóng Âm Kinh Hoàng
 • Năng Lượng: 30/90

Xả 2 cú giật trong 2 giây. Mỗi cú giật gây 145/215/325 sát thương phép cho một kẻ địch ngẫu nhiên trong phạm vi và Làm choáng chúng trong 0,75 giây.

Phần thưởng Bling: Phóng điện vào mục tiêu thứ 2 với 80% sát thương và thời gian choáng.

Hiệu ứng Headliner: +75 Máu Jolt hồi 2% Máu tối đ

Chi phí 1·Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 30 / 90 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 24 / 43 / 78 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0.6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 2
Pháo Giấy Bung Nở
 • Năng Lượng: 60/140

Gây 180/270/400 sát thương phép lên kẻ địch xung quanh. Chữa lành cho Lillia 180/220/260 và đồng minh gần nhất của cô ấy với 90/110/130.

Hiệu ứng Headliner: +100 Máu Confetti Bloom hồi máu thêm 20%.

Chi phí 1 Vàng Máu 600 / 1080 / 1944 Năng Lượng 70 / 140 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 89 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0.55 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Nhà Ngục Disco
 • Năng Lượng: 15/75

Gây 300/450/675 sát thương phép lên mục tiêu hiện tại và Làm choáng chúng trong 1,5 giây.

Hiệu ứng Headliner: +20 sức mạnh phép thuật

Chi phí 1 Vàng Máu 450 / 810 / 1458 Năng Lượng 15 / 75 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 97 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0.75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Chúc Phúc Cầu Gương
 • Năng Lượng: 50/140

Nhận Khiên 279/360/456 trong 4 giây. Hai đòn đánh tiếp theo của Taric gây thêm 100/150/225 sát thương phép.

Hiệu ứng : +100 Máu và +15 Giáp

Chi phí 1 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 50 / 140 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 98 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.55 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
To Thì Ngã Đau
 • Năng Lượng: 40/80

Gây 121/182/272 sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại hoặc 154/231/347 nếu chúng có nhiều Máu hiện tại hơn Vi. Làm choáng chúng trong 1,5/1,75/2 giây và giảm Giáp của chúng đi 10/12/15 trong thời gian còn lại của trận chiến.

Hiệu ứng: +150 Máu và +10% sát thương tấn công

Chi phí 1 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 40 / 80 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33 / 59 / 107 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Đòn Hợp Âm
 • Năng Lượng: 0 / 50

Nội tại: Yasuo vĩnh viễn nhận được 1% sát thương vật lý khi tiêu diệt tướng địch (gấp đôi trong Hyper Roll).

Kích hoạt: Gây 290% sát thương cho mục tiêu hiện tại.

Phần thưởng lấp lánh: tấn công hoặc tiêu diệt kẻ thù dưới 15% máu.

Hiệu ứng : +100 máu và +15% Tấn công

Chi phí 1.Vàng Máu 600 / 1080 / 1944 Năng Lượng 50 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 38 / 68 / 122 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0.75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Khúc Ru Nguyệt Tộc
 • Năng Lượng: 40/120

Gây 399/598/897 sát thương vật lý và Làm choáng mục tiêu hiện tại trong 1,5/1,5/2 giây. Gây 40/60/90 sát thương vật lý lên kẻ địch trong vòng 1 ô. Nếu mục tiêu ban đầu chết, Làm choáng kẻ địch trong phạm vi 1 ô trong 1 giây.

Hiệu ứng Headliner: +20% sát thương tấn công

Chi phí 2 Máu 600 / 1080 / 1944 Năng Lượng 40 / 135 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 41 / 74 / 134 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Ngẫu Hứng
 • Năng Lượng: 30/90

Chơi ngẫu nhiên một giai điệu 4 nốt sử dụng 3 nốt có thể có:

 • Doot – Gây 190/285/430 sát thương phép lên mục tiêu hiện tại.
 • Chime – Chữa lành đồng minh có lượng máu thấp nhất với 120/150/180 Máu.
 • Mẹo – Thả 1 vàng và chơi một nốt khác. (3 Vàng trong Hyper Roll)


Hiệu ứng Headliner: Lần cuối cùng trong lần thi triển đầu tiên của Bard, mỗi trận chiến sẽ lan thêm một Doot cho mỗi 8 lần anh ấy thi triển trò chơi này. Doots gây sát thương phép 85/125/190.

Chi phí 2 Vàng Máu 550 / 990 / 1782 Năng Lượng 15 / 60 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 91 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0.7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Cường Hóa!
 • Năng Lượng: 40/90

Tăng tối đa 170/190/210 Máu. Đòn đánh tiếp theo của Garen gây 163/267/441 sát thương vật lý.

Hiệu ứng Headliner: +400 Máu

Chi phí 2 Vàng Máu 750 / 1350 / 2430 Năng Lượng 40 / 90 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 39 / 69 / 125 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Fan Cuồng
 • Năng Lượng: 0/70

Nhảy qua mục tiêu hiện tại và biến thành Mega Gnar trong thời gian còn lại của trận chiến, nhận 500/600/750 Máu và 70% sát thương vật lý. Các lần sử dụng tiếp theo gây 184/276/421 sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại.

Hiệu ứng Headliner: Khi bắt đầu giao tranh, biến thành Mega Gnar.

Chi phí 2 Vàng Máu 700 / 1260 / 2268 Năng Lượng 70 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36 / 64 / 116 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 2
Giờ Nhảy Múa
 • Năng Lượng: 40/80

Hồi 500/575/650 Máu trong 2 giây. Sau đó, gây 150/225/350 sát thương phép lên kẻ địch xung quanh và Làm lạnh chúng trong 3 giây.

Hiệu ứng Headliner: Gragas nhận ít sát thương hơn 8% và gây thêm 15% sát thương.

Chi phí 2 Vàng Máu 750 / 1350 / 2430 Năng Lượng 40 / 80 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 97 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0.6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Giai Điệu Phản Công
 • Năng Lượng: 0 / 50

Nhảy vào kẻ địch có lượng máu cao nhất trong vòng 2 ô và gây 250/375/565 sát thương phép cho chúng. Sau đó, gây 150/225/335 sát thương phép cho tất cả kẻ địch xung quanh. Nhận 10% sát thương vật lý và sức mạnh phép thuật trong thời gian còn lại của trận chiến.

Hiệu ứng Headliner: +200 Máu và +20 Sức mạnh phép thuật

Chi phí 2 Vàng Máu 750 / 1350 / 2430 Năng Lượng 50 / 120 Giáp 35 Kháng phép 35 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 47 / 84 / 151 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Thanh Âm Bùng Nổ
 • Năng Lượng: 0/40

Lướt tới 2 ô và bắn tên lửa vào mục tiêu hiện tại. Nó gây 205/308/467 sát thương vật lý cho kẻ địch đầu tiên trúng phải.

Hiệu ứng Headliner: +15% sát thương tấn công, +2 tầm đánh và lướt xa hơn.

Chi phí 2 Vàng Máu 600 / 1080 / 1944 Năng Lượng 30 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 41 / 74 / 134 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 5
Gấp Đôi Sát Thương
 • Năng Lượng: 0/60

Gây 149/223/340 sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại và 99/149/223 sát thương vật lý cho kẻ địch gần nhất phía sau chúng. Nếu một trong hai chết, nhận thêm 40% Tốc độ đánh trong 4 giây.

Hiệu ứng Headliner: +20% sát thương tấn công

Chi phí 3 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 60 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 41 / 74 / 134 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Ngọn Lửa Thăng Hoa
 • Năng Lượng: 0 / 50

Trong 5 giây, các đòn tấn công gây thêm 30/45/70 sát thương phép theo từng đợt vào mục tiêu hiện tại và phía sau chúng. Cắt nhỏ kẻ địch trúng đòn trong 4 giây. Cuối cùng, gây 190/285/430 sát thương phép cho kẻ địch xung quanh mục tiêu.

Hiệu ứng Headliner: +25% tốc độ đánh

Chi phí 2 Vàng Máu 550 / 990 / 1782 Năng Lượng 30 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 26 / 47 / 85 Sát thương 35 / 63 / 113 Tốc độ tấn công 0.75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Không Đau Vì Quá Trâu
 • Năng Lượng: 0/60

Giảm sát thương nhận vào đi 40/40/45% trong 2,5 giây. Sau đó, gây 110/165/248 sát thương vật lý cho 3 kẻ địch gây sát thương nhiều nhất cho Pantheon trong thời gian hiệu lực.

Hiệu ứng: +200 Máu, +20 Giáp và +20 Kháng phé

Chi phí 2 Vàng Máu 750 / 1350 / 2430 Năng Lượng 60 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33 / 59 / 107 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Tiếng Ồn Thất Thanh
 • Năng Lượng: 30/90

Bắn một luồng âm thanh vào vị trí của mục tiêu hiện tại. Nó đập 3 lần, mỗi lần gây 105/155/225 sát thương phép cho kẻ địch trong vòng 1 ô.

Phần thưởng Bling: -15 mana tối đa

Hiệu ứng: +5 Sức mạnh phép thuật và mỗi xung phát triển lớn hơn.

Chi phí 2 Vàng Máu 600 / 1080 / 1944 Năng Lượng 30 / 90 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 91 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Nốt Cao
 • Năng Lượng: 0/60

Gửi một nốt cao tới nhóm đơn vị lớn nhất chạm tới tất cả các đơn vị trong phạm vi 1 hex. Kẻ địch chịu 140/210/315 sát thương phép. Đồng minh hồi máu 80/120/160 Máu.

Hiệu ứng: Mỗi lần sử dụng khác, gửi một High Note khác gây 60% sát thương và hồi 60%.

Chi phí 2 Vàng Máu 550 / 990 / 1782 Năng Lượng 60 Giáp 25 Kháng phép 25 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 91 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0.7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Cuồng Loạn Dồn Nén
 • Năng Lượng: 0/70

Ném một cái chai vào mục tiêu hiện tại, gây 90/135/203 sát thương vật lý cho kẻ địch trong vòng 1 ô. Nó nổ thành 6 mảnh; mỗi đòn gây 35/50/80 sát thương phép cho một kẻ địch ngẫu nhiên trong vòng 2 ô. Mỗi kẻ địch bị chai tấn công chí mạng sẽ tạo thêm 1 mảnh vỡ.

Hiệu ứng: +15% sát thương tấn công và +20% thay đổi đòn chí mạng

Chi phí 2 Vàng Máu 550 / 990 / 1782 Năng Lượng 20 / 70 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 31 / 57 / 102 Sát thương 45 / 81 / 146 Tốc độ tấn công 0.7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Giận Dữ
 • Năng Lượng: 0 / 45

Bị động: Khi bị tấn công, nhận được 2 Giáp (cộng dồn tối đa 30 lần).

Kích hoạt: Gây 123/198/327 sát thương phép lên kẻ địch xung quanh. Mỗi lần niệm thứ 3 sẽ trúng kẻ địch trong phạm vi 2 ô và Làm choáng chúng trong 1,5 giây.

Hiệu ứng Headliner: +150 Máu Khi bị tấn công, đồng thời nhận được Kháng Phép.

Chi phí 3 Vàng Máu 900 / 1620 / 2916 Năng Lượng 45 Giáp 55 Kháng phép 55 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 29 / 53 / 95 Sát thương 45 / 81 / 146 Tốc độ tấn công 0.65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Chà Đĩa
 • Năng Lượng:50/125

Gây 60/90/145 sát thương phép lên kẻ địch trong vòng 2 ô và Làm choáng chúng trong 1,5 giây. Nhận lá chắn 400/450/550 Máu trong 4 giây.

Phần thưởng Bling: Khi khiên được dựng lên, hồi 100 máu mỗi giây.

Hiệu ứng Headliner: +200 Máu và +20 Sức mạnh phép thuật

Chi phí 3 Vàng Máu 850 / 1530 / 2754 Năng Lượng 50 / 125 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33 / 59 / 105 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0.65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Hương Vị Bùng Nổ
 • Năng Lượng: 0/40

Bắn một tia về phía mục tiêu hiện tại. Nó gây 240/360/575 sát thương phép cho kẻ địch đầu tiên nó đi qua và 150/225/360 sát thương phép cho kẻ địch thứ hai. Mỗi lần dùng chiêu thứ 3, Làm choáng 3 kẻ địch gần nhất trong 1,25 giây và thay vào đó gây 180/270/430 sát thương phép.

Hiệu ứng Headliner: +25 sức mạnh phép thuật

Chi phí 3 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 40 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 91 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0.7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Bữa Tiệc Ánh Sáng
 • Năng Lượng:15/75

Bắn một tia vào kẻ địch xa nhất, gây 230/345/550 sát thương phép cho tất cả kẻ địch nó chạm phải.

Hiệu ứng Headliner: +15% cơ hội tấn công chí mạng và khả năng này có thể tấn công chí mạng.

Chi phí 3 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 15/75 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 91 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Gấp Đôi Sát Thương
 • Năng Lượng: 0/60

Gây 149/223/340 sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại và 99/149/223 sát thương vật lý cho kẻ địch gần nhất phía sau chúng. Nếu một trong hai chết, nhận thêm 40% Tốc độ đánh trong 4 giây.

Hiệu ứng Headliner: +20% sát thương tấn công

Chi phí 3 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 60 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 41 / 74 / 134 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Chi phí 4
Méo-Mặt
 • Năng Lượng: 60/100

Nhận Khiên 500/575/650 và gây sát thương phép 200/300/480 cho kẻ địch lân cận trong 3 giây. Sau đó, gây 200/300/480 sát thương phép lên kẻ địch ở gần.

Khi Face-Melter tiêu diệt kẻ địch, nhận thêm 4% sức mạnh phép thuật và sát thương vật lý, cùng 4 giáp và kháng phép.

Hiệu ứng Headliner: +100 Máu và +5 sức mạnh phép thuật Khi khả năng này giết chết, nhận được vĩnh viễn 1% sức mạnh phép thuật.

Chi phí 3 Vàng Máu 850/1530/2754 Năng Lượng 70/120 Giáp 55 Kháng phép 55 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 39 / 70 / 126 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Cosplay
 • Năng Lượng: 0/90

Hóa trang thành đồng minh có Máu cao nhất và nhận Khiên 250/300/350 + 5% Máu của đồng minh trong 4 giây. Khi nó vỡ, gây 70/90/115% giá trị ban đầu của nó thành sát thương phép lên kẻ địch xung quanh.

Hiệu ứng: +200 Máu Neeko cấp 20 Mana cho đồng minh mà cô sao chép.

Chi phí 3 Vàng Máu 850/1530/2754 Năng Lượng 90 Giáp 50 Kháng phép 50 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 97 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0.6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Phòng Ngự Kiểu Voxel
 • Năng Lượng: 0 / 50

Trong 6 giây tiếp theo, nhận Khiên 250/345/478 và các đòn tấn công gây thêm 30/45/68 sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi 1 ô tính từ mục tiêu.

Hiệu ứng: +200 Máu, +10% sát thương tấn công, +10 giáp và +10 kháng phép.

Chi phí 3 Vàng Máu 800/1440/2592 Năng Lượng 50/100 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 45 / 81 / 146 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Khát Khao Hạ Gục
 • Năng Lượng: 0/100

Bị động: Các đòn tấn công chí mạng sẽ nhận được một điểm Phong cách, tối đa 6 điểm. Mỗi điểm cộng dồn tăng 20% ​​Tốc độ đánh.

Kích hoạt: Gây 144/216/338 sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại, sau đó gây thêm 66/99/149 sát thương vật lý cho mỗi ngăn xếp Phong cách. Sau đó, đặt lại Style.

Hiệu ứng: +5% sát thương tấn công và +10% cơ hội tấn công chí mạng.

Chi phí 3 Vàng Máu 600/1080/1944 Năng Lượng 100 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 42 / 76 / 136 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
CÂU CHỐT HẠ
 • Năng Lượng: 0/100

Nhận Khiên 375/425/475 trong 2 giây, tăng thêm 1 cho mỗi 4 Máu đã mất. Gây 275/420/680 sát thương phép lên mục tiêu hiện tại và 130/210/340 sát thương phép lên kẻ địch theo hình nón xung quanh chúng.

Hiệu ứng: +150 Máu. Ở mức 15% Máu, nhận được vĩnh viễn 50 Máu tối đa

Chi phí 3 Vàng Máu 950/1710/3078 Năng Lượng 30/90 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 39 / 69 / 125 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Lửa Từ Đầu Ngón Tay
 • Năng Lượng: 0 / 20

Trong 8 giây, chuyển đổi Tốc độ tấn công cộng thêm thành Sát thương tấn công. Các đòn tấn công gây 120/183/283 sát thương vật lý theo hình nón và cấp cho Urgot 30% sát thương gây ra dưới dạng Khiên trong 5 giây.

Hiệu ứng: +15% sát thương tấn công và +10% Tấn công

Chi phí 3 Vàng Máu 750/1350/2430 Năng Lượng 20 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 45 / 81 / 14 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 2
Dấu Chấm Hết
 • Năng Lượng: 25/75

Gửi một cái bóng đến mục tiêu hiện tại và làm choáng kẻ thù trong phạm vi 1 ô trong 1,5 giây. Sau đó, nó gây 255/380/610 sát thương phép cho kẻ địch trong vòng 1 ô.

Chi phí 3 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 25/75 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 91 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Chí Tử
 • Năng Lượng: 0/70

Nhận được tốc độ di chuyển cộng dồn và 8% trong thời gian còn lại của trận chiến. Chém hai lần, mỗi lần gây 210/210/215% sát thương vật lý cho kẻ địch theo hình nón.

Hiệu ứng: +200 Máu và +20% sát thương tấn công

Chi phí 3 Vàng Máu 800/1440/2592 Năng Lượng 70 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 52 / 94 / 168 Sát thương 65 / 117 / 211 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Khiên Robot
 • Năng Lượng: 60/120

Bị động: Cứ sau 2 giây, gây 100/150/1000 sát thương phép cho kẻ địch ở gần.

Kích hoạt: Nhận Khiên 600/750/2000. Trong 5 giây, Nội tại của Blitzcrank gây sát thương mỗi giây và gây thêm 1% Máu tối đa của mục tiêu dưới dạng sát thương phép.

Hiệu ứng Headliner: +150 Máu và Nội tại luôn gây sát thương phép tối đa theo Máu.

Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 60/120 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36 / 65 / 117 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Săn Tướng
 • Năng Lượng: 0/90

Bắn súng vào 4 kẻ thù xa nhất. Các phát bắn gây 390/390/800% sát thương vật lý cho kẻ địch đầu tiên chúng bắn trúng.

Hiệu ứng Headliner: +5% sát thương tấn công và bắn một phát khác gây 60% sát thương.

Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 90 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 56/101/181 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Tiệc Không Mời
 • Năng Lượng: 0/40

Chạy khỏi mục tiêu hiện tại và gây 350/350/700% sát thương vật lý cho chúng. Mỗi lần niệm thứ 3, gây 325/488/1463 sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch trên một đường thẳng.

Hiệu ứng Headliner: +15% sát thương tấn công

Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 40 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 60/107/193 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Lời Nhắc Tử Vong
 • Năng Lượng: 40/125

Gây 220/330/1000 sát thương phép lên 5 kẻ địch có lượng máu thấp nhất. Nhận 10 Mana cho mỗi người chết.

Hiệu ứng Headliner: +15 sức mạnh phép thuật

Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 40/120 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 97 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Giờ Hành Quyết
 • Năng Lượng: 30/100

Bị động: Nhận sát thương tấn công dựa trên lượng máu cộng thêm. (Hiện tại: 30/54/97%)

Kích hoạt: Tăng 80 Giáp và Kháng Phép trong 6 giây. Đập kẻ thù gần nhất 3 lần; mỗi đòn gây 144/216/675 sát thương vật lý và hồi 40/72/130 Máu. Nếu điều này giết chết kẻ thù, hãy đập thêm một lần nữa.

Hiệu ứng: +150 Máu và +10% sát thương tấn công

Chi phí 4 Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 30/100 Giáp 65 Kháng phép 65 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 39 / 70 / 126 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Quỷ Thu Gom
 • Năng Lượng: 70/160

Làm choáng nhóm kẻ thù lớn nhất ở gần trong 1,75/2/8 giây và gây 150/225/1200 sát thương phép cho mỗi kẻ. Thresh hồi máu bằng 250/300/600 + 50% tổng sát thương gây ra.

Hiệu ứng: +100 Máu. Giảm mana tối đa đi 25.

Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 70/160 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 39/70/126 Sát thương 60/108/194 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Lia Bài Hối Hả
 • Năng Lượng: 30/105

Ném 21 lá bài chia cho mục tiêu hiện tại và 3 kẻ thù gần nhất. Chúng giảm Kháng phép đi 1 và gây 45/70/210 sát thương phép.

Hiệu ứng: Ném thêm 3 lá bài.

Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 30/105 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 34/61/109 Sát thương 45/81/146 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Giai Điệu Suy Vong
 • Năng Lượng: 70/120

Đập vào một hình lục giác gần đó. Gây 200/200/400% sát thương vật lý cho kẻ địch trong vòng hai ô và đánh dấu chúng trong 5 giây. Kẻ địch bị đánh dấu sẽ nhận thêm 10% sát thương từ mọi nguồn.

Thay vào đó, các đòn tấn công của Viego lên kẻ địch bị đánh dấu sẽ gây 119/179/536 sát thương vật lý.

Hiệu ứng: +150 Máu và +10% sát thương tấn công

Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 70/120 Giáp 65 Kháng phép 65 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 64/115/207 Sát thương 75/135/243 Tốc độ tấn công 0,85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Nảy Nảy Nảy!
 • Năng Lượng: 60/160

Nảy 3 lần vào kẻ địch ở gần. Mỗi lần nảy gây 120/180/1200 sát thương phép, Choáng trong 1 giây và hồi cho Zac 180/240/800 Máu.

Hiệu ứng: +200 Máu và +15 Sức mạnh phép thuật

Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 60/160 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33/59/105 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Sát Chiêu Hoàn Hảo
 • Năng Lượng: 30/70

Đánh dấu mục tiêu hiện tại và sinh ra một Bóng tối không thể bị chọn làm mục tiêu với Sát thương Tấn công 185/185/370% trong 4 giây. Sau một khoảng thời gian chờ ngắn hoặc khi kẻ địch bị đánh dấu còn dưới 15% máu, gây thêm 263/394/1181 sát thương vật lý.

Hiệu ứng: +100 Máu. Bóng tối của Zed nhận được +10% sát thương tấn công và +10% tốc độ tấn công.

Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 30/50 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 71/128/231 Sát thương 75/135/243 Tốc độ tấn công 0,95 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Điệu Trống Biển Sâu
 • Năng Lượng:70/150

Nội tại: Cứ sau 3 giây, các xúc tu của Illaoi gây 120/120/1000 sát thương phép lên kẻ địch ở gần.

Kích hoạt: Tăng 100/150/400 Giáp và Kháng Phép trong 3,5 giây. Hồi sinh hoặc hồi phục hoàn toàn xúc tu Máu thấp nhất. Nhảy vào kẻ địch gần nhất và gây 100/150/4000 sát thương phép theo vòng tròn lớn 3/3/7 lần khi các xúc tu đồng loạt đập mạnh.

Hiệu ứng Headliner: +10 Sức mạnh phép thuật, +10 Giáp +10 Kháng phép và các xúc tu đập mạnh sau mỗi 2 giây.

Chi phí 5 Vàng Máu 1050/1890/3402 Năng Lượng 70/150 Giáp 70 Kháng phép 70 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 56/101/181 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Hòa Tấu Hủy Diệt Rê Thứ
 • Năng Lượng: 0/60

Bị động: Các đòn tấn công tạo thêm 10 Mana. Nếu băng ghế dự bị của bạn có 4 khẩu súng trường Grand Finale, hãy bắt đầu tiến hành thay vì tấn công. Mỗi khẩu súng trường bắn với tốc độ tương đương với Maestro và gây sát thương vật lý 57/88/843. Mỗi cú vô lê thứ 4 gây 200% sát thương.

Kích hoạt: Đặt 1/1/4 Grand Finale Rifle vào một trong các ô ghế trống của bạn.

Hiệu ứng Headliner: +10% sát thương tấn công. Bắt đầu trận đấu: Đặt 1 khẩu súng trường Grand Finale vào một ô trống trên băng ghế.

Chi phí 5 Vàng Máu 850/1530/2754 Năng Lượng 50 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 63/113/204 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,9 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Khiếp Sợ Thần Chết
 • Năng Lượng: 0 / 50

Lao tới, sau đó gây 400/600/4000 sát thương phép lên kẻ địch xung quanh và Làm chúng choáng váng trong 3 giây. Nếu Kayn chỉ bắn trúng một mục tiêu, hắn sẽ ngay lập tức dùng chiêu lần nữa.

Hiệu ứng Headliner: +10 Sức mạnh phép thuật. Sát Thủ Bóng Đêm thưởng thêm 2 vàng. Rhaast thưởng thêm 1 Máu chiến thuật.

Chi phí 5 Vàng Máu 1200/2160/3888 Năng Lượng 50 Giáp 70 Kháng phép 70 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 71/128/231 Sát thương 75/135/243 Tốc độ tấn công 0,95 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Hợp Âm
 • Năng Lượng: 50/125

Bắn 14 phát về phía kẻ địch xa nhất. Mỗi phát bắn phát nổ vào kẻ địch đầu tiên trúng phải, gây 59/88/1675 sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch ở gần và giảm Giáp của chúng đi 3/5/20 trong thời gian còn lại của trận chiến.

Nếu Arpeggio kết thúc sớm, nhận Mana dựa trên số lần bắn chưa sử dụng.

Hiệu ứng Headliner: +10% sát thương tấn công và Arpeggio bắn thêm 3 phát nữa.

Chi phí 5 Vàng Máu 850/1530/2754 Năng Lượng 50/125 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 59/105/190 Sát thương 65/117/211 Tốc độ tấn công 0,9 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Thử Giọng & Remix
 • Năng Lượng: 0 / 50

Sao chép 1/2/3 vật phẩm của mục tiêu hiện tại và ném chúng cho đồng minh. Gây 356/534/3375 sát thương vật lý và đẩy lùi chúng. Nếu mục tiêu không có vật phẩm, hãy gây thêm 267/401/16875 sát thương chuẩn và đẩy chúng trở lại mép bàn cờ.

Phần thưởng lấp lánh: Sau khi Sample & Remix hạ gục một tướng và sao chép một vật phẩm, hãy tạo ra 1 thành phần vĩnh viễn.

Hiệu ứng: +15% sát thương tấn công. Khi Qiyana sao chép một vật phẩm, cô ấy vĩnh viễn nhận được 5% sát thương vật lý.

Chi phí 5 Vàng Máu 1050/1890/3402 Năng Lượng 40 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 68/122/219 Sát thương 75/135/243 Tốc độ tấn công 0,9 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Cực Bốc (Động Lực)
 • Năng Lượng: 0 / 170

Bị động: Thay vào đó, các đòn tấn công sẽ gửi một nhịp đến đồng minh, hồi cho họ 4/7/100% Máu tối đa của họ.

Kích hoạt: Gửi một nhịp tới tất cả đồng minh và cấp cho họ Khiên 350/550/3333 trong 2/2/30 giây.

Hiệu ứng: +5% tốc độ đánh. Nhận thêm 2% tốc độ tấn công mỗi khi cô tấn công.

Chi phí 5 Vàng Máu 850 / 1530 / 2754 Năng Lượng 170 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 4 / 8 / 14 Sát thương 5 / 9 / 16 Tốc độ tấn công 0.85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 5
Lý Thuyết Hỗn Mang
 • Năng Lượng: 30/75

Ném bom vào mục tiêu hiện tại gây sát thương phép 360/540/4000. Nó chia thành 5 quả bom nhỏ hơn, xé nát mục tiêu trong 4 giây và gây sát thương phép 80/120/400. Mỗi lần sử dụng sẽ tăng số lượng bom nhỏ hơn lên 1.

Hiệu ứng: +5 Sức mạnh phép thuật. Giảm mana tối đa đi 5.

Chi phí 5 Vàng Máu 800/1440/2592 Năng Lượng 30/75 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36/65/117 Sát thương 45/81/146 Tốc độ tấn công 0.8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Xác Sống Tập Hợp
 • Năng Lượng: 60/110

Triệu hồi 10/9/25 những con ma cà rồng đập đầu dồn về phía giữa bàn cờ. Mỗi đòn gây 132/198/1980 sát thương vật lý trong ba đòn tấn công. Sát thương của ma cà rồng 20% ​​chia ra trong 3 giây.

Mọi diễn viên khác cũng triệu hồi một con ma cà rồng LỚN với 900/1750/9001 Máu, gây 220/330/3960 sát thương vật lý mỗi đòn tấn công.

Hiệu ứng: +200 Máu. Triệu hồi thêm 2 con ma cà rồng. Con ma cà rồng LỚN LỚN HƠN và gây thêm 10% sát thương

Chi phí 5 Vàng Máu 1050/1890/3402 Năng Lượng 60/110 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 70/127/228 Sát thương 88/158/285 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Phi Đao Ba Cánh
 • Năng Lượng: 0/70

Gây 275/275/550% sát thương vật lý ba lần, chia đều cho ba kẻ địch gần nhất trong vòng ba ô. Đối với mỗi kẻ địch sống sót sau cả ba đợt, hoàn lại 12/12/20 Mana.

Phần thưởng Bling: Hồi máu bằng 20% ​​sát thương gây ra với Đòn tấn công ba điểm.

Hiệu ứng: +100 máu và +10% tốc độ tấn công

Chi phí 4 Vàng Máu 1100/1980/3564 Năng Lượng 60 Giáp 65 Kháng phép 65 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 63/113/204 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,9 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1