TFT – Tướng

Tên:
Điên Cuồng
Điên Cuồng
 • Năng Lượng: 0 / 0

Nội tại: Hồi 20/25/35 máu khi tấn công. Với mỗi 1% Máu bị mất, nhận được 0,1% Tốc độ Đánh.

Hiệu ứng: +75 Máu, +10 Giáp và +10 Kháng phép

Chi phí 1 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 0 Giáp 35 Kháng phép 35 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33 / 59 / 105 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Roi Lưỡi
Roi Lưỡi
 • Năng Lượng: 40/100

Nhận 18% Khiên HP trong 6 giây và gây sát thương phép lên mục tiêu hiện tại. Nếu Tahm Kench có nhiều Máu hơn họ, thay vào đó hãy gây 250% sát thương. Nếu không, hãy nhận thêm Khiên.

 • Sát thương AP : 320% / 480% / 770%
 • Khiên thưởng AP : 200% / 250% / 300%
Chi phí 3 Vàng Máu 850 / 1530 / 2754 Năng Lượng 40/100 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36/65/117 Sát thương 60/108/194 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Bom Tình Yêu
Bom Tình Yêu
 • Năng Lượng: 0/60

Gây sát thương phép lên mục tiêu hiện tại và sát thương phép lên kẻ địch xung quanh. Phần thưởng định mệnh: Nhận được 25 AP.

 • Sát thương AP : 220% / 330% / 500%
 • Sát thương thứ cấp AP : 110% / 165% / 250%
Chi phí 1 Vàng Máu 500 / 900 / 1620 Năng Lượng 60 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 21/38/68 Sát thương 30/54/97 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25 Phạm vi 4
Phóng Phi Tiêu
Phóng Phi Tiêu
 • Năng Lượng: 10/50

Ném phi tiêu vào mục tiêu xa nhất chưa được đánh dấu, đánh dấu chúng. Lao tới mọi kẻ địch bị đánh dấu, tấn công chúng gây 114/171/513 sát thương vật lý và gây 80/120/400 sát thương vật lý cho kẻ địch lướt qua.

Hiệu ứng Headliner: +100 máu và +10% tốc độ tấn công

Chi phí 4 Vàng Máu 950 / 1710 / 3078 Năng Lượng 0 / 50 Giáp 50 Kháng phép 50 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 51 / 92 / 165 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0.85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Tibbers Xử Chúng!
Tibbers Xử Chúng!
 • Mana: 70/140

Bị động: Hồi 5% HP khi gây sát thương lên kẻ địch đang bị Đốt cháy. Kích hoạt: Trong lần sử dụng đầu tiên, nhảy lên Tibbers, tăng 15% HP + % Máu tối đa AP và Làm choáng kẻ địch trong vòng 2 ô trong 1,5 giây. Gây sát thương phép, Thiêu đốt và Làm vết thương kẻ địch trong vòng 2 ô trong 8 giây. Đốt cháy: Gây sát thương chuẩn bằng 1% Máu tối đa của mục tiêu mỗi giây. Vết thương: Giảm khả năng hồi máu nhận được đi 33%

 • Sát thương AP : 180% / 270% / 1500%
 • Sức khỏe cộng thêm AP : 250% / 300% / 1500%
Chi phí 4 Vàng Máu 850/1530/2754 Năng Lượng 70/140 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 42/76/137 Sát thương 65/117/211 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Tan Tành Thành 8-bit
Tan Tành Thành 8-bit
 • Năng lượng : 15/60

Gây 320% sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại và kẻ địch lân cận, sau đó làm chúng bị thương trong 5% giây.

Vết thương: Giảm khả năng hồi máu nhận được đi 33% Hiệu ứng vết thương sâu: +20% AD

Chi phí 1 Vàng Máu 450/810/1458 Năng Lượng 15/60 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 34 / 60 / 109 Sát thương 48 / 86 / 156 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Quất Roi
Quất Roi
 • Năng lượng : 15/60

Gây sát thương phép lên mục tiêu hiện tại. Nhận thêm 120% tốc độ tấn công giảm dần trong 4 giây. Khi hoạt động, các đòn tấn công sẽ hồi phục Sức khỏe. Hiệu ứng hồi máu: +150 Máu, +10 AP

 • Sát thương : 200% / 300% / 450%
 • Hồi máu : 25/30/35
Chi phí 1 Vàng Máu 550/990/1782 Năng Lượng 30/90 Giáp 35 Kháng phép 35 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 31 / 57 / 102 Sát thương 45 / 81 / 146 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25 Phạm vi 1
Khúc Cao Trào
Khúc Cao Trào
 • Năng lượng: 0/50

Nội Tại Súng Sáu Nòng: Đòn đánh thường ban 4% Tốc Độ Đánh.
Nội Tại Súng Phóng Lựu: Đòn đánh thường gây thêm 23/34/51% sát thương vật lý.
Kích Hoạt: Chuyển giữa Súng Sáu Nòng và Súng Phóng Lựu.

Các đòn tấn công bằng súng ngắn tăng thêm 1% Tốc độ tấn công, các đòn tấn công của Súng Phóng Lựu gây thêm 10% sát thương AD.

Chi phí 1 Vàng Máu 450/810/1458 Năng Lượng 50 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 31 / 57 / 102 Sát thương 45 / 81 / 146 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25 Phạm vi 4
Chặn Lũ Ganh Ghét
Chặn Lũ Ganh Ghét
 • Năng Lượng: 0/40

Vào thế phòng thủ, giảm sát thương phải nhận 30% + % sát thương (tối đa 75%) trong 2,5 giây. Sau đó, gây 800% tấn công sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại. Hiệu ứng hồi máu: +300 Máu

 • Giảm sát thương : 20% / 20% / 25%
Chi phí 1 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 40 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 97 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25 Phạm vi 1
Sóng Âm Kinh Hoàng
Sóng Âm Kinh Hoàng
 • Năng Lượng: 30/90

Xả 2 cú giật trong 2 giây. Mỗi cú giật gây 145/215/325 sát thương phép cho một kẻ địch ngẫu nhiên trong phạm vi và Làm choáng chúng trong 0,75 giây.

Phần thưởng Bling: Phóng điện vào mục tiêu thứ 2 với 80% sát thương và thời gian choáng.

Hiệu ứng Headliner: +75 Máu Jolt hồi 2% Máu tối đ

Chi phí 1·Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 30 / 90 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 24 / 43 / 78 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0.6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 2
Òa!
Òa!
 • Năng Lượng: 0/50

Ném một quả cầu về phía mục tiêu hiện tại, gây sát thương phép lên kẻ địch đầu tiên trúng phải và những kẻ địch lân cận. Nó tiếp tục lăn như một quả cầu nhỏ hơn, gây sát thương phép lên kẻ địch mà nó chạm phải. Mỗi lần kích hoạt thứ ba sẽ phóng một quả cầu lớn vào mục tiêu, gây sát thương phép và chia thành 3 quả cầu nhỏ hơn lăn về phía kẻ địch xa nhất.

 • Sát thương AP : 200% / 300% / 900%
 • Sát thương quả cầu nhỏ AP : 100% / 150% / 450%
 • Sát thương quả cầu lớn AP : 300% / 450% / 1350%
Chi phí 4 Vàng Máu 700 / 1260 / 2268 Năng Lượng 50 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 34 / 61 / 109 Sát thương 45 / 81 / 146 Tốc độ tấn công 0.75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Nhà Ngục Disco
Nhà Ngục Disco
 • Năng Lượng: 15/75

Gây 300/450/675 sát thương phép lên mục tiêu hiện tại và Làm choáng chúng trong 1,5 giây.

Hiệu ứng Headliner: +20 sức mạnh phép thuật

Chi phí 1 Vàng Máu 450 / 810 / 1458 Năng Lượng 15 / 75 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 97 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0.75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Chúc Phúc Cầu Gương
Chúc Phúc Cầu Gương
 • Năng Lượng: 50/140

Nhận Khiên 279/360/456 trong 4 giây. Hai đòn đánh tiếp theo của Taric gây thêm 100/150/225 sát thương phép.

Hiệu ứng : +100 Máu và +15 Giáp

Chi phí 1 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 50 / 140 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 98 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.55 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
To Thì Ngã Đau
To Thì Ngã Đau
 • Năng Lượng: 40/80

Gây 121/182/272 sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại hoặc 154/231/347 nếu chúng có nhiều Máu hiện tại hơn Vi. Làm choáng chúng trong 1,5/1,75/2 giây và giảm Giáp của chúng đi 10/12/15 trong thời gian còn lại của trận chiến.

Hiệu ứng: +150 Máu và +10% sát thương tấn công

Chi phí 1 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 40 / 80 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33 / 59 / 107 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Bão Kiếm
Bão Kiếm
 • Năng Lượng: 0/80

Nội tại: Các đòn tấn công khi được che chắn sẽ gây thêm sát thương phép. Kích hoạt: Nhận Khiên trong 5 giây và gây sát thương phép lên mục tiêu hiện tại. Phần thưởng định mệnh: Nhận 400 Khiên khi bắt đầu trận chiến.

 • Sát thương thụ động AR/MR : 40% / 40% / 45%
 • Lá chắn : 175/200/250
 • Khiên AR/MR : 100% / 110% / 125%
 • Sát thương AP : 200% / 300% / 450%
Chi phí 1 Vàng Máu 600/1080/1944 Năng Lượng 80 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30/54/97 Sát thương 40/72/130​​ Tốc độ tấn công 0.75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Sóng Lửa Hỏa Ngục
Sóng Lửa Hỏa Ngục
 • Năng Lượng: 40/100

20% Sunder 3 kẻ địch gần nhất trong 7 giây. Sau đó bắn 3 phát vào chúng, mỗi phát gây % AD + % sát thương vật lý. Phần thưởng định mệnh: Tăng 25% AD. Sunder: Giảm giáp

 • Sát thương AD : 185% / 185% / 195%
 • Sát thương AP : 30% / 45% / 70%
Chi phí 3 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 40/100 Giáp 25 Kháng phép 25 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 45/81/146 Sát thương 60/108/194 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Meep Meep!
Meep Meep!
 • Năng Lượng: 0/50

Trong những giây tiếp theo, các đòn tấn công sẽ ném ra 2 Meep, mỗi Meep gây sát thương vật lý và sát thương phép.

 • Sát thương vật lý AD : 70% / 70% / 75%
 • Sát thương phép thuật AP : 30% / 45% / 70%
Chi phí 3 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 50 Giáp 25 Kháng phép 25 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 40/72/130 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Can Đảm
Can Đảm
 • Năng Lượng: 30/80

Nhận lá chắn trong 5 giây. Đòn tấn công tiếp theo của Garen gây thêm sát thương.

 • Khiên AP : 250% / 275% / 300%
 • Sát thương AD : 350% / 350% / 350%
Chi phí 1 Vàng Máu 600/1080/1944 Năng Lượng 30/80 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33/59/107 Sát thương 55/99/178 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Ném Đá
Ném Đá
 • Năng Lượng: 0/70

Bị động: Tăng 2% sát thương AP khi tấn công hoặc bị trúng đòn, tối đa 50 lần. Kích hoạt: Ném một tảng đá vào mục tiêu hiện tại, gây sát thương vật lý lên các mục tiêu theo đường thẳng.

 • Sát thương AD : 280% / 280% / 290%
 • Sát thương AP : 20% / 30% / 50%
Chi phí 2 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 70 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 42/76/136 Sát thương 60/108/194 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Giờ Nhảy Múa
Giờ Nhảy Múa
 • Năng Lượng: 40/80

Hồi 500/575/650 Máu trong 2 giây. Sau đó, gây 150/225/350 sát thương phép lên kẻ địch xung quanh và Làm lạnh chúng trong 3 giây.

Hiệu ứng Headliner: Gragas nhận ít sát thương hơn 8% và gây thêm 15% sát thương.

Chi phí 2 Vàng Máu 750 / 1350 / 2430 Năng Lượng 40 / 80 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 97 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0.6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Phản Công
Phản Công
 • Năng Lượng: 20/60

Nhận thêm 60 giáp và kháng phép trong 2 giây tiếp theo. Sau đó, gây sát thương phép lên kẻ địch xung quanh. Mục tiêu hiện tại nhận sát thương phép và bị choáng trong 1,5 giây.

 • Sát thương vùng AP : 100% / 150% / 225%
 • Sát thương AP : 325% / 490% / 735%
Chi phí 1 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 20/60 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 29/53/95 Sát thương 45/81/146 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Mặc Phong
Mặc Phong
 • Năng Lượng: 20/75

Bắn 20 đợt vào mục tiêu hiện tại trong 2 giây, mỗi đợt gây % AD + % AP vật lý cho kẻ địch đầu tiên trúng phải. Nếu kẻ địch bị tấn công bởi 10 đợt, thay vào đó, chúng sẽ nhận % AD + % sát thương vật lý AP trên mỗi đợt.

 • Sát thương sóng AD : 50% / 50% / 100%
 • Sát thương sóng AP : 10% / 15% / 45%
 • Sát thương sóng khuếch đại AD : 60% / 60% / 120%
 • Sát thương sóng khuếch đại AP : 10% / 15% / 45%
Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 20/75 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 56/101/181 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Gấp Đôi Sát Thương
Gấp Đôi Sát Thương
 • Năng Lượng: 0/60

Gây 149/223/340 sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại và 99/149/223 sát thương vật lý cho kẻ địch gần nhất phía sau chúng. Nếu một trong hai chết, nhận thêm 40% Tốc độ đánh trong 4 giây.

Hiệu ứng Headliner: +20% sát thương tấn công

Chi phí 3 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 60 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 41 / 74 / 134 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Ngọn Lửa Thăng Hoa
Ngọn Lửa Thăng Hoa
 • Năng Lượng: 0 / 50

Trong 5 giây, các đòn tấn công gây thêm 30/45/70 sát thương phép theo từng đợt vào mục tiêu hiện tại và phía sau chúng. Cắt nhỏ kẻ địch trúng đòn trong 4 giây. Cuối cùng, gây 190/285/430 sát thương phép cho kẻ địch xung quanh mục tiêu.

Hiệu ứng Headliner: +25% tốc độ đánh

Chi phí 0 Vàng Máu 450/810/1458 Năng Lượng 100 Giáp 25 Kháng phép 25 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 21/38/68 Sát thương 30/54/97 Tốc độ tấn công 0.75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Không Đau Vì Quá Trâu
Không Đau Vì Quá Trâu
 • Năng Lượng: 0/60

Giảm sát thương nhận vào đi 40/40/45% trong 2,5 giây. Sau đó, gây 110/165/248 sát thương vật lý cho 3 kẻ địch gây sát thương nhiều nhất cho Pantheon trong thời gian hiệu lực.

Hiệu ứng: +200 Máu, +20 Giáp và +20 Kháng phé

Chi phí 2 Vàng Máu 750 / 1350 / 2430 Năng Lượng 60 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33 / 59 / 107 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Dây Chuyền Sám Hối
Dây Chuyền Sám Hối
 • Năng Lượng: 20/75

Bắn một tia laze 2 ô ra ngoài mục tiêu hiện tại, gây sát thương vật lý lên kẻ địch trúng phải. Gây sát thương vật lý cho Senna và đồng minh ở bên trái và bên phải trong 4 giây.

 • Sát thương AD : 245% / 245% / 255%
 • Sát thương AP : 20% / 30% / 45%
 • Phần thưởng sát thương tấn công : 20% / 25% / 30%
Chi phí 2 Vàng Máu 600 / 1080 / 1944 Năng Lượng 20 / 75 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 41 / 74 / 134 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Nốt Cao
Nốt Cao
 • Năng Lượng: 0/60

Gửi một nốt cao tới nhóm đơn vị lớn nhất chạm tới tất cả các đơn vị trong phạm vi 1 hex. Kẻ địch chịu 140/210/315 sát thương phép. Đồng minh hồi máu 80/120/160 Máu.

Hiệu ứng: Mỗi lần sử dụng khác, gửi một High Note khác gây 60% sát thương và hồi 60%.

Chi phí 2 Vàng Máu 550 / 990 / 1782 Năng Lượng 60 Giáp 25 Kháng phép 25 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 91 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0.7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Cuồng Loạn Dồn Nén
Cuồng Loạn Dồn Nén
 • Năng Lượng: 0/70

Ném một cái chai vào mục tiêu hiện tại, gây 90/135/203 sát thương vật lý cho kẻ địch trong vòng 1 ô. Nó nổ thành 6 mảnh; mỗi đòn gây 35/50/80 sát thương phép cho một kẻ địch ngẫu nhiên trong vòng 2 ô. Mỗi kẻ địch bị chai tấn công chí mạng sẽ tạo thêm 1 mảnh vỡ.

Hiệu ứng: +15% sát thương tấn công và +20% thay đổi đòn chí mạng

Chi phí 2 Vàng Máu 550 / 990 / 1782 Năng Lượng 20 / 70 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 31 / 57 / 102 Sát thương 45 / 81 / 146 Tốc độ tấn công 0.7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Nước Mắt Thảo Mộc
Nước Mắt Thảo Mộc
 • Năng Lượng: 60/110

Trong 3 giây tiếp theo, hồi máu và khóc cho các đơn vị lân cận. Nước mắt hồi máu cho đồng đội và gây sát thương phép cho kẻ thù.

 • AP Tự hồi phục : 175% / 200% / 225%
 • Hồi máu cho đồng đội AP : 60% / 85% / 110%
 • Sát thương AP : 150% / 225% / 360%
Chi phí 3 Vàng Máu 900 / 1620 / 2916 Năng Lượng 60/110 Giáp 55 Kháng phép 55 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36/65/117 Sát thương 60/108/194 Tốc độ tấn công 0.6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Chà Đĩa
Chà Đĩa
 • Năng Lượng:50/125

Gây 60/90/145 sát thương phép lên kẻ địch trong vòng 2 ô và Làm choáng chúng trong 1,5 giây. Nhận lá chắn 400/450/550 Máu trong 4 giây.

Phần thưởng Bling: Khi khiên được dựng lên, hồi 100 máu mỗi giây.

Hiệu ứng Headliner: +200 Máu và +20 Sức mạnh phép thuật

Chi phí 3 Vàng Máu 850 / 1530 / 2754 Năng Lượng 50 / 125 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33 / 59 / 105 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0.65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Hương Vị Bùng Nổ
Hương Vị Bùng Nổ
 • Năng Lượng: 0/40

Bắn một tia về phía mục tiêu hiện tại. Nó gây 240/360/575 sát thương phép cho kẻ địch đầu tiên nó đi qua và 150/225/360 sát thương phép cho kẻ địch thứ hai. Mỗi lần dùng chiêu thứ 3, Làm choáng 3 kẻ địch gần nhất trong 1,25 giây và thay vào đó gây 180/270/430 sát thương phép.

Hiệu ứng Headliner: +25 sức mạnh phép thuật

Chi phí 3 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 40 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 91 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0.7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Thỏ Trói Buộc
Thỏ Trói Buộc
 • Năng Lượng: 30/70

Ném một chú thỏ tinh linh về phía kẻ địch xa nhất, gây sát thương phép lên kẻ địch trên đường đi, giảm 30% mỗi lần trúng kẻ địch. 2 kẻ địch đầu tiên trúng phải sẽ bị choáng trong 1,5 giây.

 • Sát thương AP : 240% / 360% / 560%
Chi phí 2 Vàng Máu 550/990/1782 Năng Lượng 30/70 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28/50/91 Sát thương 40/72/130 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Gấp Đôi Sát Thương
Gấp Đôi Sát Thương
 • Năng Lượng: 0/60

Gây 149/223/340 sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại và 99/149/223 sát thương vật lý cho kẻ địch gần nhất phía sau chúng. Nếu một trong hai chết, nhận thêm 40% Tốc độ đánh trong 4 giây.

Hiệu ứng Headliner: +20% sát thương tấn công

Chi phí 3 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 60 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 41 / 74 / 134 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Chi phí 4
Méo-Mặt
Méo-Mặt
 • Năng Lượng: 60/100

Nhận Khiên 500/575/650 và gây sát thương phép 200/300/480 cho kẻ địch lân cận trong 3 giây. Sau đó, gây 200/300/480 sát thương phép lên kẻ địch ở gần.

Khi Face-Melter tiêu diệt kẻ địch, nhận thêm 4% sức mạnh phép thuật và sát thương vật lý, cùng 4 giáp và kháng phép.

Hiệu ứng Headliner: +100 Máu và +5 sức mạnh phép thuật Khi khả năng này giết chết, nhận được vĩnh viễn 1% sức mạnh phép thuật.

Chi phí 3 Vàng Máu 850/1530/2754 Năng Lượng 70/120 Giáp 55 Kháng phép 55 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 39 / 70 / 126 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Tinh Linh Ếch
Tinh Linh Ếch
 • Năng Lượng: 40/80

Nhảy lên không trung, giảm sát thương nhận vào và hồi máu trong 2 giây. Sau đó, lao xuống và gây sát thương phép lên kẻ địch xung quanh.

 • Giảm sát thương : 25% / 25% / 35%
 • Hồi máu AP : 250% / 280% / 320%
 • Sát thương AP : 200% / 300% / 475%
Chi phí 2 Vàng Máu 800/1440/2592 Năng Lượng 40/80 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 29/53/95 Sát thương 45/81/146 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Tam Bộ Kiếm
Tam Bộ Kiếm
 • Năng Lượng: 0 / 25

Gây sát thương vật lý lên mục tiêu hiện tại. Mỗi lần sử dụng thứ 3, cũng gây sát thương vật lý lên kẻ địch xung quanh và hồi máu.

 • Sát thương AD : 150% / 150% / 155%
 • Sát thương của phép thuật thứ ba AP : 300% / 300% / 310%
 • Hồi máu AP : 150% / 180% / 220%
Chi phí 2 Vàng Máu 700 / 1260 / 2268 Năng Lượng 25 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 40 / 72 / 130 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0.8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Khát Khao Hạ Gục
Khát Khao Hạ Gục
 • Năng Lượng: 0/100

Bị động: Các đòn tấn công chí mạng sẽ nhận được một điểm Phong cách, tối đa 6 điểm. Mỗi điểm cộng dồn tăng 20% ​​Tốc độ đánh.

Kích hoạt: Gây 144/216/338 sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại, sau đó gây thêm 66/99/149 sát thương vật lý cho mỗi ngăn xếp Phong cách. Sau đó, đặt lại Style.

Hiệu ứng: +5% sát thương tấn công và +10% cơ hội tấn công chí mạng.

Chi phí 3 Vàng Máu 600/1080/1944 Năng Lượng 100 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 42 / 76 / 136 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Ánh Sáng và Bóng Tối
Ánh Sáng và Bóng Tối
 • Năng Lượng: 100/180

Bị động: Khi bắt đầu trận chiến, ngồi xổm các đơn vị liền kề trong cùng một hàng. Nhận vĩnh viễn 1% sát thương tấn công cho mỗi 1000 máu được tiêu hao. Lợi nhuận được nhân đôi trong Hyper Roll. Kích hoạt: Đập mục tiêu hiện tại về phía trước, Làm choáng chúng và gây sát thương vật lý. Gây 200% AD + % AP + % máu tối đa của mục tiêu dưới dạng sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi 2,5 ô. Phần thưởng định mệnh: Nhận 15% Omnivamp.

 • Sát thương cơ bản AD : 300% / 300% / 9001%
 • Sát thương thứ cấp AP : 30% / 45% / 2000%
 • Phần trăm sát thương máu mục tiêu : 10% / 15% / 1000%
Chi phí 5 Vàng Máu 1100 / 1980 / 3564 Năng Lượng 100 / 180 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 68 / 122 / 220 Sát thương 80 / 144 / 259 Tốc độ tấn công 0.85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Lửa Từ Đầu Ngón Tay
Lửa Từ Đầu Ngón Tay
 • Năng Lượng: 0 / 20

Trong 8 giây, chuyển đổi Tốc độ tấn công cộng thêm thành Sát thương tấn công. Các đòn tấn công gây 120/183/283 sát thương vật lý theo hình nón và cấp cho Urgot 30% sát thương gây ra dưới dạng Khiên trong 5 giây.

Hiệu ứng: +15% sát thương tấn công và +10% Tấn công

Chi phí 3 Vàng Máu 750/1350/2430 Năng Lượng 20 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 45 / 81 / 14 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 2
Dấu Chấm Hết
Dấu Chấm Hết
 • Năng Lượng: 25/75

Gửi một cái bóng đến mục tiêu hiện tại và làm choáng kẻ thù trong phạm vi 1 ô trong 1,5 giây. Sau đó, nó gây 255/380/610 sát thương phép cho kẻ địch trong vòng 1 ô.

Chi phí 3 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 25/75 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 91 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Đoạt Mệnh
Đoạt Mệnh
 • Năng Lượng: 10/70

Lao ở dạng linh hồn tới kẻ thù xa nhất trong Hexes trong 3 giây, gây sát thương vật lý và làm bị thương kẻ địch trên đường đi trong 5 giây. Khi ở dạng linh hồn, nhận được Khiên và 80% Tốc độ Đánh. Sau đó, Yone trở lại vị trí xuất phát. Mỗi lần sử dụng trận chiến này sẽ tăng phạm vi lướt của anh ta thêm 1 Hex. Vết thương: Giảm khả năng hồi phục 33%

 • Lá chắn AP : 280% / 340% / 400%
 • Sát thương AD : 165% / 165% / 175%
Chi phí 3 Vàng Máu 800/1440/2592 Năng Lượng 10/70 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 52/94/168​​​ Sát thương 65/117/211 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Khiên Robot
Khiên Robot
 • Năng Lượng: 60/120

Bị động: Cứ sau 2 giây, gây 100/150/1000 sát thương phép cho kẻ địch ở gần.

Kích hoạt: Nhận Khiên 600/750/2000. Trong 5 giây, Nội tại của Blitzcrank gây sát thương mỗi giây và gây thêm 1% Máu tối đa của mục tiêu dưới dạng sát thương phép.

Hiệu ứng Headliner: +150 Máu và Nội tại luôn gây sát thương phép tối đa theo Máu.

Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 60/120 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36 / 65 / 117 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Săn Tướng
Săn Tướng
 • Năng Lượng: 0/90

Bắn súng vào 4 kẻ thù xa nhất. Các phát bắn gây 390/390/800% sát thương vật lý cho kẻ địch đầu tiên chúng bắn trúng.

Hiệu ứng Headliner: +5% sát thương tấn công và bắn một phát khác gây 60% sát thương.

Chi phí 4 Vàng Máu 500/900/1620 Năng Lượng 10/120 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 35/63/113 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Tiệc Không Mời
Tiệc Không Mời
 • Năng Lượng: 0/40

Chạy khỏi mục tiêu hiện tại và gây 350/350/700% sát thương vật lý cho chúng. Mỗi lần niệm thứ 3, gây 325/488/1463 sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch trên một đường thẳng.

Hiệu ứng Headliner: +15% sát thương tấn công

Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 40 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 60/107/193 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Lời Nhắc Tử Vong
Lời Nhắc Tử Vong
 • Năng Lượng: 40/125

Gây 220/330/1000 sát thương phép lên 5 kẻ địch có lượng máu thấp nhất. Nhận 10 Mana cho mỗi người chết.

Hiệu ứng Headliner: +15 sức mạnh phép thuật

Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 40/120 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 97 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Giờ Hành Quyết
Giờ Hành Quyết
 • Năng Lượng: 30/100

Bị động: Nhận sát thương tấn công dựa trên lượng máu cộng thêm. (Hiện tại: 30/54/97%)

Kích hoạt: Tăng 80 Giáp và Kháng Phép trong 6 giây. Đập kẻ thù gần nhất 3 lần; mỗi đòn gây 144/216/675 sát thương vật lý và hồi 40/72/130 Máu. Nếu điều này giết chết kẻ thù, hãy đập thêm một lần nữa.

Hiệu ứng: +150 Máu và +10% sát thương tấn công

Chi phí 4 Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 30/100 Giáp 65 Kháng phép 65 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 39 / 70 / 126 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Chỉ Đường Dẫn Lối
Chỉ Đường Dẫn Lối
 • Năng Lượng: 30/90

Trao Khiên cho Thresh và đồng minh có lượng máu thấp nhất trong 4 giây và gây sát thương phép lên những kẻ địch đứng cạnh cả hai. Thresh chia sẻ % Giáp và Kháng Phép của mình với đồng minh được che chắn trong 6 giây. Phần thưởng định mệnh: Nhận 20 giáp và kháng phép.

 • Khiên AP : 360% / 400% / 450%
 • Sát thương AP : 100% / 150% / 250%
 • Phòng thủ chung : 30% / 30% / 35%
Chi phí 3 Vàng Máu 850/1530/2754 Năng Lượng 0/90 Giáp 50 Kháng phép 50 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 38/68/122 Sát thương 75/135/243 Tốc độ tấn công 0,5 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 2
Lia Bài Hối Hả
Lia Bài Hối Hả
 • Năng Lượng: 30/105

Ném 21 lá bài chia cho mục tiêu hiện tại và 3 kẻ thù gần nhất. Chúng giảm Kháng phép đi 1 và gây 45/70/210 sát thương phép.

Hiệu ứng: Ném thêm 3 lá bài.

Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 30/105 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 34/61/109 Sát thương 45/81/146 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Giai Điệu Suy Vong
Giai Điệu Suy Vong
 • Năng Lượng: 70/120

Đập vào một hình lục giác gần đó. Gây 200/200/400% sát thương vật lý cho kẻ địch trong vòng hai ô và đánh dấu chúng trong 5 giây. Kẻ địch bị đánh dấu sẽ nhận thêm 10% sát thương từ mọi nguồn.

Thay vào đó, các đòn tấn công của Viego lên kẻ địch bị đánh dấu sẽ gây 119/179/536 sát thương vật lý.

Hiệu ứng: +150 Máu và +10% sát thương tấn công

Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 70/120 Giáp 65 Kháng phép 65 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 64/115/207 Sát thương 75/135/243 Tốc độ tấn công 0,85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Nảy Nảy Nảy!
Nảy Nảy Nảy!
 • Năng Lượng: 60/160

Nảy 3 lần vào kẻ địch ở gần. Mỗi lần nảy gây 120/180/1200 sát thương phép, Choáng trong 1 giây và hồi cho Zac 180/240/800 Máu.

Hiệu ứng: +200 Máu và +15 Sức mạnh phép thuật

Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 60/160 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33/59/105 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Sát Chiêu Hoàn Hảo
Sát Chiêu Hoàn Hảo
 • Năng Lượng: 30/70

Đánh dấu mục tiêu hiện tại và sinh ra một Bóng tối không thể bị chọn làm mục tiêu với Sát thương Tấn công 185/185/370% trong 4 giây. Sau một khoảng thời gian chờ ngắn hoặc khi kẻ địch bị đánh dấu còn dưới 15% máu, gây thêm 263/394/1181 sát thương vật lý.

Hiệu ứng: +100 Máu. Bóng tối của Zed nhận được +10% sát thương tấn công và +10% tốc độ tấn công.

Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 30/50 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 71/128/231 Sát thương 75/135/243 Tốc độ tấn công 0,95 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Tiên Tri Linh Hồn
Tiên Tri Linh Hồn
 • Năng Lượng: 20/110

Nhận Khiên và triệu hồi một xúc tu gần mục tiêu hiện tại trong 4 giây. Các xúc tu đập mạnh mỗi giây, gây sát thương phép theo đường thẳng và hồi máu cho Illaoi.

 • Khiên AP : 325% / 400% / 500%
 • Sát thương AP : 80% / 120% / 190%
 • Hồi máu AP mỗi cú đập : 30% / 35% / 40%
Chi phí 3 Vàng Máu 850/1530/2754 Năng Lượng 20/110 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30/54/97 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Hòa Tấu Hủy Diệt Rê Thứ
Hòa Tấu Hủy Diệt Rê Thứ
 • Năng Lượng: 0/60

Bị động: Các đòn tấn công tạo thêm 10 Mana. Nếu băng ghế dự bị của bạn có 4 khẩu súng trường Grand Finale, hãy bắt đầu tiến hành thay vì tấn công. Mỗi khẩu súng trường bắn với tốc độ tương đương với Maestro và gây sát thương vật lý 57/88/843. Mỗi cú vô lê thứ 4 gây 200% sát thương.

Kích hoạt: Đặt 1/1/4 Grand Finale Rifle vào một trong các ô ghế trống của bạn.

Hiệu ứng Headliner: +10% sát thương tấn công. Bắt đầu trận đấu: Đặt 1 khẩu súng trường Grand Finale vào một ô trống trên băng ghế.

Chi phí 5 Vàng Máu 850/1530/2754 Năng Lượng 50 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 63/113/204 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,9 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Sát Thủ Bóng Tối
Sát Thủ Bóng Tối
 • Năng Lượng: 20/70

Trong lần sử dụng đầu tiên, biến hình, gây sát thương vật lý lên kẻ địch ở gần. Trong khi biến hình, nhận được 30% Cơ hội tấn công chí mạng và các đòn tấn công chí mạng gây sát thương cho kẻ thù lân cận. Nếu vòng quay chỉ trúng một kẻ địch, sát thương sẽ tăng thêm 50%. Thay vào đó, các lần sử dụng tiếp theo sẽ gây sát thương vật lý % AD + % AP cho các đơn vị trên một đường xuyên qua mục tiêu.

 • Sát thương chuyển hóa AD : 400% / 400% / 800%
 • Sát thương AD tiếp theo : 200% / 200% / 400%
 • Sát thương AP tiếp theo : 30% / 45% / 135%
Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 20/70 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 68/122/219 Sát thương 75/135/243 Tốc độ tấn công 0,9 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Hợp Âm
Hợp Âm
 • Năng Lượng: 50/125

Bắn 14 phát về phía kẻ địch xa nhất. Mỗi phát bắn phát nổ vào kẻ địch đầu tiên trúng phải, gây 59/88/1675 sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch ở gần và giảm Giáp của chúng đi 3/5/20 trong thời gian còn lại của trận chiến.

Nếu Arpeggio kết thúc sớm, nhận Mana dựa trên số lần bắn chưa sử dụng.

Hiệu ứng Headliner: +10% sát thương tấn công và Arpeggio bắn thêm 3 phát nữa.

Chi phí 5 Vàng Máu 850/1530/2754 Năng Lượng 50/125 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 59/105/190 Sát thương 65/117/211 Tốc độ tấn công 0,9 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Thế Giới Bùng Nổ
Thế Giới Bùng Nổ
 • Năng Lượng: 0 / 20

Trong 4 giây, các đòn tấn công gây thêm 135% AD + % AP sát thương vật lý cho mục tiêu và 75% sát thương dưới dạng sát thương vật lý cho kẻ địch phía sau chúng. Qiyana sẽ lao tới để tìm góc tốt nhất.

 • Sát thương AP : 20% / 30% / 45%
Chi phí 2 Vàng Máu 700 / 1260 / 2268 Năng Lượng 20 Giáp 35 Kháng phép 35 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 38 / 68 / 122 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0.75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Cực Bốc (Động Lực)
Cực Bốc (Động Lực)
 • Năng Lượng: 0 / 170

Bị động: Thay vào đó, các đòn tấn công sẽ gửi một nhịp đến đồng minh, hồi cho họ 4/7/100% Máu tối đa của họ.

Kích hoạt: Gửi một nhịp tới tất cả đồng minh và cấp cho họ Khiên 350/550/3333 trong 2/2/30 giây.

Hiệu ứng: +5% tốc độ đánh. Nhận thêm 2% tốc độ tấn công mỗi khi cô tấn công.

Chi phí 5 Vàng Máu 850 / 1530 / 2754 Năng Lượng 170 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 4 / 8 / 14 Sát thương 5 / 9 / 16 Tốc độ tấn công 0.85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 5
Lý Thuyết Hỗn Mang
Lý Thuyết Hỗn Mang
 • Năng Lượng: 30/75

Ném bom vào mục tiêu hiện tại gây sát thương phép 360/540/4000. Nó chia thành 5 quả bom nhỏ hơn, xé nát mục tiêu trong 4 giây và gây sát thương phép 80/120/400. Mỗi lần sử dụng sẽ tăng số lượng bom nhỏ hơn lên 1.

Hiệu ứng: +5 Sức mạnh phép thuật. Giảm mana tối đa đi 5.

Chi phí 5 Vàng Máu 800/1440/2592 Năng Lượng 30/75 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36/65/117 Sát thương 45/81/146 Tốc độ tấn công 0.8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Hắc Ám Tàn Phá
Hắc Ám Tàn Phá
 • Năng Lượng: 40/90

Hút sức mạnh từ 2 kẻ địch gần nhất, nhận thêm Máu tối đa và gây sát thương phép lên chúng trong 3 giây.

 • Máu cộng thêm : 300/360/420
 • Sát thương AP : 160% / 240% / 375%
Chi phí 5 Vàng Máu 800/1440/2592 Năng Lượng 40/90 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36/65/117 Sát thương 60/108/194 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Phi Đao Ba Cánh
Phi Đao Ba Cánh
 • Năng Lượng: 0/70

Gây 275/275/550% sát thương vật lý ba lần, chia đều cho ba kẻ địch gần nhất trong vòng ba ô. Đối với mỗi kẻ địch sống sót sau cả ba đợt, hoàn lại 12/12/20 Mana.

Phần thưởng Bling: Hồi máu bằng 20% ​​sát thương gây ra với Đòn tấn công ba điểm.

Hiệu ứng: +100 máu và +10% tốc độ tấn công

Chi phí 4 Vàng Máu 1100/1980/3564 Năng Lượng 60 Giáp 65 Kháng phép 65 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 63/113/204 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,9 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Chi phí 2 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 40/90 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36/64/116 Sát thương 55/99/178 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Bùng Nổ
Bùng Nổ
 • Sát thương AP : 200% / 300% / 450%
 • Khiên AP : 250% / 300% / 350%

Nhận Khiên trong 4 giây và thổi ra một hình nón lửa, gây sát thương phép, Thiêu đốt và Làm bị thương kẻ địch trúng phải trong 9 giây. Đốt cháy: Gây 1% Máu tối đa của mục tiêu thành sát thương chuẩn mỗi giây Vết thương: Giảm 50% khả năng hồi máu nhận được

Chi phí 1 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 50/110 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28/50/89 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,55 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Gai Giấy
Gai Giấy

Triệu hồi 2 Dây Leo tấn công kẻ địch gần nhất 3 lần. Đòn tấn công của chúng gây sát thương phép và làm mục tiêu bị thương trong 6 giây. Vết thương: Giảm khả năng hồi máu nhận được đi 33%

 • Sát thương AP : 80% / 120% / 185%

Năng Lượng: 20/75

Chi phí 2 Máu 600 / 1080 / 1944 Năng Lượng 20 / 75 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 91 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0.7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Có Tính Toán!
Có Tính Toán!
 • Năng Lượng: 20 / 60

Nội Tại: Tiêu diệt kẻ địch sẽ tăng số lần nảy lại thêm 1 trong thời gian còn lại của trận chiến. Kích hoạt: Bắn một tên lửa gây sát thương phép lên mục tiêu hiện tại. Tên lửa nảy tới đơn vị xa nhất trong vòng 2 ô, gây sát thương phép.

 • Sát thương AP : 220% / 330% / 530%
 • Sát thương thứ cấp AP : 100% / 150% / 240%
Chi phí 3 Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 20 / 60 Giáp 25 Kháng phép 25 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 34 / 61 / 109 Sát thương 45 / 81 / 146 Tốc độ tấn công 0.75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Bão Lông Vũ!
Bão Lông Vũ!
 • Năng lượng: 30/100

Ném lông vũ vào 4 kẻ địch gần nhất, mỗi kẻ gây sát thương vật lý. Sau đó, triệu hồi những chiếc lông vũ, gây sát thương vật lý theo % AD + % AP cho kẻ địch mà chúng đi qua.

 • Số lượng lông : 12/12/30
 • Sát thương AD : 70% / 70% / 500%
 • Thiệt hại triệu hồi AD : 30% / 30% / 100%
 • Thiệt hại thu hồi AP : 15% / 25% / 75%
Chi phí 5 Vàng Máu 850/1530/2754 Năng Lượng 30/100 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 72/130/233 Sát thương 80/144/259 Tốc độ tấn công 0,9 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Kỹ Năng Huyền Thoại
Kỹ Năng Huyền Thoại
 • Năng Lượng: 0/30

Chuyển qua các khả năng sau: Ném cây trượng ra ngoài, gây sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại và Làm choáng chúng. Xoay tròn, gây sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi 1 hex. Lao tới tấn công nhiều kẻ địch nhất theo đường 3 ô, sau đó đập cây gậy xuống gây sát thương vật lý % AD + % AP cho kẻ địch trúng phải.

 • Thời gian choáng : 1.5/1.5/8
 • Sát thương choáng AD : 300% / 300% / 900%
 • Sát thương khi quay AD : 250% / 250% / 800%
 • Sát thương AD Slam : 300% / 300% / 1500%
 • Sát thương AP : 70% / 105% / 155%
Chi phí 5 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 30 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 72/130/233 Sát thương 80/144/259 Tốc độ tấn công 0,9 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Cú Nện Hắc Họa
Cú Nện Hắc Họa
 • Năng Lượng: 40/90

Tăng sức mạnh cho ba đòn tấn công tiếp theo. Hai đòn đầu tiên hồi máu và gây thêm sát thương phép. Đòn đánh cuối cùng gây 10% HP + % sát thương phép AP và Làm choáng mục tiêu trong 1 giây.

 • Hồi máu : 280/330/380
 • Sát thương AP : 50% / 75% / 120%
 • Sát thương AP : 125% / 190% / 305%
Chi phí 3 Vàng Máu 900/1620/2916 Năng Lượng 40/90 Giáp 50 Kháng phép 50 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 34/61/109 Sát thương 45/81/146 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Thiết Đầu Công/Hổ Trảo
Thiết Đầu Công/Hổ Trảo
 • Năng Lượng: 30/90

Thiết Đầu Công : Nhận Khiên trong 3 giây và lao xuyên qua mục tiêu hiện tại, hất tung nhanh chóng bất kỳ kẻ địch nào hắn chạm phải. Tóm lấy kẻ địch gần nhất và đập chúng xuống đất, gây tổng sát thương phép lên chúng và những kẻ địch lân cận.

Hổ Trảo: Tăng tốc độ tấn công và tăng sức mạnh cho đòn tấn công của Udyr để tấn công nhiều lần hơn, gây thêm sát thương phép.

 • Khiên AP : 350% / 425% / 3000%
 • Sát thương AP : 300% / 450% / 5555%
 • Sát thương AP : 200% / 300% / 1500%
 • Tăng tốc độ tấn công : 80% / 80% / 500%
 • Thời lượng : 6/6/30
 • Số lần đánh : 4/4/20
Chi phí 5 Vàng Máu 1300/2340/4212 Năng Lượng 30/90 Giáp 50 Kháng phép 50 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 50/90/162 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 1 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Pháo Hoa Điên Cuồng
Pháo Hoa Điên Cuồng
 • Năng Lượng: 40/100

Nhận sát thương tấn công trong 6 giây. Nhảy vào kẻ địch có lượng máu thấp nhất trong phạm vi và gây sát thương vật lý % AD + % AP cho kẻ địch lân cận, trước khi nảy đến vị trí an toàn.

 • Sát thương tấn công nhận được : 40% / 40% / 45%
 • Sát thương AD : 265% / 265% / 270%
 • Sát thương AP : 75% / 115% / 185%
Chi phí 3 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 40/100 Giáp 25 Kháng phép 25 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 41/74/134 Sát thương 55/99/178 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Điểm Tâm Đến Đây
Điểm Tâm Đến Đây
 • Năng Lượng: 0/30​​

Ném một chiếc bánh bao hư hỏng vào kẻ địch không bị nhiễm độc gần nhất, đầu độc chúng gây sát thương phép trong 10 giây.

 • Sát thương AP : 410% / 615% / 975%
Chi phí 2 Vàng Máu 550/990/1782 Năng Lượng 30 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 20 Sát thương 40/72/130​​ Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Bươm Bướm Ma Quái
Bươm Bướm Ma Quái
 • Năng Lượng: 0/30

Bị động: Bắt đầu trận chiến với 7 con bướm và nhận được một con sau mỗi 2 lần sử dụng hoặc khi đồng minh chết. Kích hoạt: Ném tất cả bướm vào mục tiêu hiện tại, gây sát thương phép cho mỗi con bướm. Phần thưởng định mệnh: Gây thêm 11% sát thương.

 • Sát thương AP : 40% / 60% / 180%
Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 30 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 34/61/109 Sát thương 45/81/146 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Giải Phóng Ác Quỷ
Giải Phóng Ác Quỷ
 • Năng Lượng: 0/40

Lướt xung quanh mục tiêu và đập mạnh, gây sát thương phép và hồi máu. Vuốt về phía sau, gây sát thương phép lên kẻ địch ở gần.

 • Sát thương AP : 110% / 165% / 495%
 • Sát thương vuốt AP : 100% / 150% / 450%
 • Hồi máu AP : 110% / 140% / 350%
Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 40 Giáp 50 Kháng phép 50 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 43/77/138 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Thần Linh Định Đoạt
Thần Linh Định Đoạt
 • Năng Lượng: 10/60​

Bị động: Mỗi khi đội của bạn mất 20% tổng lượng máu, nhận được 10 Sức mạnh phép thuật cho đến hết trận chiến. Kích hoạt: Mana Tàn phá nhóm kẻ thù lớn nhất trong phạm vi. Gây sát thương phép lên kẻ địch ở giữa và sát thương phép lên kẻ địch xung quanh. Mana Reave: Tăng mana tối đa thêm 20% cho đến lần sử dụng tiếp theo

 • Sát thương AP : 260% / 390% / 625%
 • Sát thương thứ cấp AP : 140% / 210% / 335%
Chi phí 3 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 10 / 60 Giáp 25 Kháng phép 25 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 91 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0.7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Săn Đuổi
Săn Đuổi
 • Năng Lượng: 0/50

Nhận sát thương tấn công và tăng tốc độ tấn công cho bản thân và đồng minh lân cận trong 5 giây.

 • Sát thương tấn công : 80% / 80% / 85%
 • Tốc độ tấn công AP : 15% / 20% / 25%
Chi phí 1 Vàng Máu 500/900/1620 Năng Lượng 50 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 39/69/125 Sát thương 55/99/178 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Bảo Hộ Linh Hồn
Bảo Hộ Linh Hồn
 • Năng Lượng: 40/90

Trong 4 giây, giảm sát thương mà Shen và các đồng minh lân cận phải gánh chịu. 3 đòn đánh tiếp theo của Shen gây thêm sát thương chuẩn.

 • Tự giảm AP : 40% / 50% / 90%
 • Giảm AP đồng minh : 15% / 20% / 30%
 • AR Sát thương thực sự : 100% / 150% / 235%
Chi phí 2 Vàng Máu 800 / 1440 / 2592 Năng Lượng 40 / 90 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36 / 64 / 116 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Nhổ Rễ
Nhổ Rễ
 • Năng Lượng: 40/100

Tăng 50 giáp và kháng phép trong 5 giây. Làm choáng kẻ địch ở gần trong 1 giây và gây sát thương phép thuật 12% HP + % AP.

 • Sát thương AP : 70% / 90% / 120%
Chi phí 1 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 40 / 100 Giáp 35 Kháng phép 35 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 41 / 74 / 134 Sát thương 75 / 135 / 243 Tốc độ tấn công 0.55 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Xuất Hiện Hoành Tráng
Xuất Hiện Hoành Tráng
 • Năng Lượng: 30/70

Lao vào nhóm kẻ thù lớn nhất và gây sát thương phép lên kẻ thù trong phạm vi 2 hex. Nhận Khiên cho mỗi kẻ địch trúng phải trong 2 giây và giảm 10% sát thương của chúng trong 4 giây.

 • Sát thương AP : 300% / 450% / 1500%
 • Khiên AP : 175% / 225% / 500%
Chi phí 5 Vàng Máu 1100/1980/3564 Năng Lượng 30/70 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 60/107/193 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Lò Rèn Của Rừng Già
Lò Rèn Của Rừng Già
 • Năng Lượng: 120/160

Nhận lá chắn 15% HP + % AP trong 4 giây. Truyền năng lượng và rèn có khả năng cản phá trong 2 giây, gây sát thương phép lên kẻ địch xung quanh trong thời gian đó. Sau đó, ném một vật phẩm đã hoàn thành tạm thời cho đồng minh gần nhất.

 • Khiên AP : 300% / 350% / 1200%
 • Sát thương AP : 300% / 450% / 1500%
Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 120/160 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36/65/117 Sát thương 60/108/194 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Thủy Lôi Tầm Nhiệt
Thủy Lôi Tầm Nhiệt
 • Năng Lượng: 80/180

Gửi 3 sóng xung kích về phía kẻ địch nhiều nhất trên một đường thẳng, gây sát thương phép và Làm choáng tất cả kẻ địch trúng phải.

 • Sát thương AP : 150% / 225% / 1000%
 • Thời gian choáng : 1.75 / 2 / 8
Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 80/180 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 42/76/136 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Cuồng Phong Đày Đọa
Cuồng Phong Đày Đọa
 • Năng Lượng: 0/60

Tạo một trận bão tuyết mở rộng tại đám kẻ thù lớn nhất trong phạm vi, gây sát thương phép trong 3 giây và ớn lạnh trong 1 giây. Chill: Giảm 10% tốc độ tấn công

 • Sát thương AP : 330% / 500% / 1500%
Chi phí 4 Vàng Máu 750/1350/2430 Năng Lượng 60 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30/54/97 Sát thương 40/72/130 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Lớp Da Bất Hoại
Lớp Da Bất Hoại
 • Năng Lượng: 40/80

Trong 8 giây, nhận Giáp và các đòn tấn công gây sát thương phép lên kẻ địch theo hình nón.

 • Giáp AP : 75% / 90% / 110%
 • Sát thương AR : 100% / 135% / 180%
Chi phí 1 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 40/80 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28/50/89 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,55 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Ấm Trà Chết Chóc
Ấm Trà Chết Chóc
 • Năng Lượng: 40/90

Nhốt mục tiêu hiện tại vào ấm trà, Làm choáng và gây sát thương phép theo thời gian. Nếu họ chết, Lissandra sẽ biến họ thành một quả cầu chiến lợi phẩm. Nếu không, Lissandra ném ấm trà vào nhóm kẻ địch lớn nhất, gây sát thương phép lên tất cả kẻ địch trúng phải. (Phần thưởng được nhân đôi trong Hyper Roll) Nếu mục tiêu là kẻ thù cuối cùng còn lại, hãy tiêu diệt chúng ngay lập tức.

 • Số lượng mục tiêu : 1/1/15
 • Thời lượng : 3/3/15
 • Sát thương AP : 700% / 1100% / 8888%
 • Sát thương nổ AP : 150% / 225% / 600%
Chi phí 5 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 40/90 Giáp 55 Kháng phép 55 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 40/72/130 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 3
Vũ Điệu Long Thần
Vũ Điệu Long Thần
 • Năng Lượng: 40/100

Đá linh hồn của mục tiêu ra khỏi cơ thể, gây sát thương vật lý tăng thêm 50% Tốc độ tấn công, 30% Năng lượng Đánh chúng và Làm choáng chúng. Kẻ địch bị trúng hồn sẽ nhận sát thương vật lý. Nhận lá chắn trong 3 giây. Mana Reave: Tăng mana tối đa cho đến lần sử dụng tiếp theo

 • Sát thương AD : 450% / 450% / 900%
 • Sát thương AOE AD : 150% / 150% / 300%
 • Khiên AP : 200% / 250% / 1000%
Chi phí 4 Vàng Máu 950 / 1710 / 3078 Năng Lượng 40 / 100 Giáp 55 Kháng phép 55 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 55 / 99 / 179 Sát thương 65 / 117 / 211 Tốc độ tấn công 0.85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Đạn Pháo Oanh Tạc
Đạn Pháo Oanh Tạc
 • Năng Lượng: 0/30

Gây sát thương phép lên kẻ địch có lượng máu thấp nhất trong phạm vi. Cứ sau 2 lần sử dụng, nhận được +1 Tầm đánh.

 • Sát thương AP : 150% / 225% / 340%
Chi phí 1 Vàng Máu 500/900/1620 Năng Lượng 30 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 21/38/68 Sát thương 30/54/97 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 3
Vũ Điệu Kim Tiền
Vũ Điệu Kim Tiền
 • Năng Lượng: 45/80

Bị động: Khi bạn nhận được tiền lãi, bạn sẽ nhận được Máu vĩnh viễn trên mỗi số vàng thu thập được. Tăng sức khỏe mỗi vòng trong Hyper Roll. Kích hoạt: Hồi máu trong 2 giây. Đòn tấn công tiếp theo của Kobuko gây thêm sát thương phép.

 • Máu : 15/20/25
 • Sức khỏe siêu cuộn : 60/80/200
 • Hồi máu AP : 300% / 350% / 400%
Chi phí 1 Vàng Máu 600/1080/1944 Năng Lượng 45/80 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 20/36/65 Sát thương 40/72/130 Tốc độ tấn công 0,5 Tỷ lệ chí mạng 255 Phạm vi 1
Liên Xạ Tiễn
Liên Xạ Tiễn
 • Năng Lượng: 0/30

Chạy xa khỏi mục tiêu hiện tại và gây sát thương phép lên chúng và sát thương phép lên kẻ địch gần nhất. Phần thưởng định mệnh: Tăng 20% ​​tốc độ tấn công.

 • Sát thương AP : 135% / 200% / 285%
 • Sát thương thứ cấp AP : 75% / 115% / 175%
Chi phí 2 Vàng Máu 550/990/1782 Năng Lượng 30 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28/50/91 Sát thương 40/72/130 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Nhảy!
Nhảy!
 • Năng Lượng: 0/40

Nhảy về phía kẻ địch có lượng máu thấp nhất trong vòng 3 ô và gây sát thương vật lý % AD + % AP.

 • Sát thương AD : 350% / 350% / 350%
 • Sát thương AP : 20% / 30% / 45%
Chi phí 1 Vàng Máu 600/1080/1944 Năng Lượng 40 Giáp 35 Kháng phép 35 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 38/68/122 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Gió Thiên Cung
Gió Thiên Cung
 • Năng Lượng: 25/75

Cấp Khiên cho Janna và đồng minh thấp máu nhất trong 4 giây. Sau đó, gây sát thương phép lên 2 kẻ địch gần nhất.

 • Khiên AP : 150% / 200% / 250%
 • Sát thương AP : 140% / 210% / 315%
Chi phí 2 Vàng Máu 600/1080/1944 Năng Lượng 25/75 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28/50/91 Sát thương 40/72/130 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Vũ Kiếm
Vũ Kiếm
 • Năng Lượng: 0 / 8

Bị động: Các đòn tấn công phóng những lưỡi kiếm lao tới giữa kẻ thù, gây sát thương vật lý và 30% Sunder trong 5 giây. Thực hiện mỗi 8 đòn tấn công. Kích hoạt: Ra lệnh cho các lưỡi kiếm nhanh chóng tấn công ba kẻ thù có lượng máu thấp nhất, gây 100% AP + % AD và gây sát thương vật lý trên đòn đánh. Irelia chuyển 25% tốc độ tấn công cộng thêm thành tốc độ di chuyển nhanh hơn của lưỡi dao và 50% thành sát thương vật lý. Sunder: Giảm giáp

 • Sát thương nội tại AD : 175% / 175% / 700%
 • Sát thương kích hoạt AD : 350% / 350% / 2000%
Chi phí 5 Vàng Máu 900/1620/2916 Năng Lượng 8 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 68/122/219 Sát thương 75/135/243 Tốc độ tấn công 0,9 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 7
Nét Vẽ Định Mệnh
Nét Vẽ Định Mệnh
 • Năng Lượng: 40/100

Tạo một bể sơn mở rộng xung quanh hầu hết các đơn vị giúp hồi máu cho các đồng minh bên trong mỗi giây trong 3 giây. Sau 3 giây, nó phát nổ, hồi máu cho đồng minh bên trong và gây sát thương phép lên kẻ địch.

 • Hồi máu AP : 40% / 60% / 1000%
 • Hồi máu cuối AP : 120% / 180% / 1000%
 • Sát thương AP : 220% / 330% / 1000%
Chi phí 5 Vàng Máu 800/1440/2592 Năng Lượng 40/100 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 40/72/130 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Hộ Vệ Cứu Tinh
Hộ Vệ Cứu Tinh
 • Năng Lượng: 70/140

Khiêu khích kẻ thù trong vòng 3 ô và nhận 50% AR + Giáp và 50% MR + Kháng phép trong 4 giây. Galio bất động và không thể ngăn cản trong thời gian này. Sau đó, gây sát thương phép lên tất cả kẻ địch trong phạm vi và cấp 10% Khiên HP cho đồng minh trong phạm vi trong 4 giây. Chế nhạo: kẻ thù có khả năng và trong tầm bắn phải tấn công kẻ chế nhạo

 • Sát thương AP : 100% / 150% / 1200%
 • Giáp : 85/120/400
 • Kháng phép : 85/120/400
Chi phí 4 Vàng Máu 1100/1980/3564 Năng Lượng 70/140 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36/65/117 Sát thương 60/108/194 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Nghi Thức Thanh Tẩy
Nghi Thức Thanh Tẩy
 • Năng Lượng: 50/120

Chữa lành vết thương và tạo ra một vùng thiêng liêng 1 lục giác xung quanh Diana trong 4 giây, giảm 20% sát thương từ những kẻ địch ở ngoài vùng đó. Khi vùng này mở rộng, các đòn tấn công của Diana gây thêm sát thương phép.

 • Sát thương AP khi đánh : 130% / 195% / 310%
 • Hồi máu AP : 250% / 300% / 350%
Chi phí 3 Vàng Máu 900/1620/2916 Năng Lượng 50/120 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 40/72/130 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Tàn Sát
Tàn Sát
 • Năng Lượng: 0/40

Gây sát thương phép lên kẻ địch xung quanh. Trong 4 giây tiếp theo, các đòn tấn công gây thêm sát thương phép.

 • Sát thương AP : 150% / 225% / 340%
 • Sát thương AP khi đánh : 80% / 120% / 180%
Chi phí 1 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 40 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28/50/91 Sát thương 40/72/130 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1
Lụi Tàn
Lụi Tàn
 • Năng Lượng: 90/150

Bắn một tia xuyên qua mục tiêu hiện tại, gây sát thương phép lên kẻ địch trúng phải. Sinh ra một Người bảo vệ ngay cạnh kẻ địch đầu tiên tấn công. Người bảo vệ không di chuyển hoặc tấn công.

 • Sát thương AP : 500% / 750% / 5000%
 • Máu hộ mệnh : 1100/1500/8000
Chi phí 5 Vàng Máu 800/1440/2592 Năng Lượng 90/150 Giáp 35 Kháng phép 35 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 38/69/124 Sát thương 45/81/146 Tốc độ tấn công 0,85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Mưa Tiễn Xạ
Mưa Tiễn Xạ
 • Năng Lượng: 20/80

Bị động: Bắt đầu với 15 mũi tên. Nhận được mũi tên sau mỗi 3 lần tấn công. Kích hoạt: Bắn một loạt đạn chia cắt giữa mục tiêu hiện tại và 3 kẻ địch gần nhất trong phạm vi, gây sát thương vật lý cho mỗi mũi tên.

 • Mũi tên thu được : 1/1/3
 • Sát thương AD mỗi mũi tên : 30% / 30% / 60%
 • Sát thương AP mỗi mũi tên : 4% / 6% / 20%
Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 20/80 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 52/94/168 Sát thương 65/117/211 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4
Cao Xạ Ánh Trăng
Cao Xạ Ánh Trăng
 • Năng Lượng: 20/60

Mưa sao băng xuyên qua hàng có tổng số máu của kẻ địch nhiều nhất. Thiên thạch gây sát thương phép chia đều cho tất cả kẻ địch trúng phải. Gây sát thương phép lên mục tiêu hiện tại. Tất cả kẻ địch trúng đòn đều bị Cắt nhỏ 20% trong 6 giây. Cấp 40% tốc độ tấn công chia cho các đồng minh trong hàng của Alune trong 5 giây. Shred: Giảm kháng phép

 • Sát thương thiên thạch AP : 400% / 600% / 960%
 • Sát thương mục tiêu AP : 160% / 240% / 385%
Chi phí 3 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 20/60 Giáp 25 Kháng phép 25 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28/50/91 Sát thương 40/72/130 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4