Akali True Damage
Thông số của Akali True Damage
Chi phí 4 Vàng Máu 1100/1980/3564 Năng Lượng 60 Giáp 65 Kháng phép 65 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 63/113/204 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,9 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Phi Đao Ba Cánh
  • Năng Lượng: 0/70

Gây 275/275/550% sát thương vật lý ba lần, chia đều cho ba kẻ địch gần nhất trong vòng ba ô. Đối với mỗi kẻ địch sống sót sau cả ba đợt, hoàn lại 12/12/20 Mana.

Phần thưởng Bling: Hồi máu bằng 20% ​​sát thương gây ra với Đòn tấn công ba điểm.

Hiệu ứng: +100 máu và +10% tốc độ tấn công

Hệ Tộc

Đao Phủ

Kỹ Năng của Đao Phủ có thể gây chí mạng và họ nhận thêm Sát Thương Chí Mạng. Tỉ Lệ Chí Mạng tăng theo lượng Máu đã mất của mục tiêu.

2 5% Sát thương chí mạng, tối đa 15% tỉ lệ chí mạng
4 5% Sát thương chí mạng, tối đa 15% tỉ lệ chí mạng
6 5% Sát thương chí mạng, tối đa 15% tỉ lệ chí mạng
Đột Phá

1 (duy nhất) Akali tham gia ban nhạc K/DA hoặc True Damage tùy theo tộc/hệ có nhiều tướng xuất trận hơn trên sàn đấu. Cô nhận được một Kỹ Năng khác nhau tùy theo ban nhạc cô tham gia.

True Damage

Tướng True Damage gây thêm sát thương chuẩn. Nếu đang sở hữu trang bị, họ sẽ nhận được một Hiệu Ứng Hào Nhoáng độc nhất cho Kỹ Năng của họ.

2 15% Sát thương
4 30% Sát thương
6 45% Sát thương
9 125% Sát thương. Hiệu ứng hào nhoáng đạt Bạch Kim