TFT – Trang Bị

Trang BịCông DụngTrang Bị Kết Hợp
Áo Choàng Bạc
 • +20 Kháng Phép
Cung Gỗ
 • +10% Tốc Độ Đánh
Đai Khổng Lồ
 • +150 Máu
Găng Đấu Tập
 • +20 Tỉ Lệ Chí Mạng
Gậy Quá Khổ
 • +10 Sức Mạnh Phép Thuật
Giáp Lưới
 • +20 Giáp
Kiếm B.F
 • +10% Sức Mạnh Công Kích
Nước Mắt Nữ Thần
 • +15 Năng Lượng
Siêu Xẻng

Nó phải có tác dùng gì đấy?

Trang BịCông DụngTrang Bị Kết Hợp
Ấn Định Mệnh

Chủ sở nhận thêm hệ/tộc Ấn Định Mệnh

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Ấn Hắc Ám

Chủ sở hữu nhận thêm hệ/tộc Hắc Ám

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Ấn Heartsteel

Chủ sở hữu được tham gia vào ban nhạc Heartsteel

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Ấn Sử Gia

Chủ sở hữu nhận thêm hệ/tộc Sử Gia

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Ấn Sứ Thanh Hoa

Chủ sở hữu nhận thêm hệ/tộc Sứ Thanh Hoa

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Ấn Thần Thoại

Chủ sở hữu được nhận thêm hệ/tộc Thần Thoại

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Ấn Thiên Cung

Chủ sở hữu nhận thêm hệ/tộc Thiên Cung.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Ấn U Linh

Chủ sở hữu nhận thêm hệ/tộc U Linh

[Duy nhất – Chỉ 1 tướng]

Áo Choàng Bóng Tối

Một lẫn mỗi giao tranh: Khi còn 60% Máu, trở nên không thể chỉ định trong thoáng chốc và loại bỏ mọi hiệu ứng bất lợi. Sau đó nhận 15% Tốc Độ Đánh cộng thêm.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Áo Choàng Gai

Nhận 5% máu tối đa.

Giảm 8% sát thương từ đòn đánh. Khi bị trúng đòn đánh bất kỳ, gây 100 sát thương phép lên tất cả kẻ địch liền kề.

Hồi chiêu: 2 giây

Áo Choàng Lửa

Mỗi 2 giây, gây 1% Thiêu Đốt và 33% Vết Thương Sâu lên một kẻ địch trong phạm vi 2 ô trong 10 giây.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Thiêu Đốt: Gây sát thương chuẩn bằng một phần Máu tối đa của mục tiêu mỗi giây

Vết Thương Sâu: Giảm hồi máu nhận được

 

Áo Choàng Thủy Ngân

Bắt Đầu Giao Tranh: Miễn nhiễm hiệu ứng khống chế trong 14 giây. Trong thời gian hiệu ứng, nhận 4% Tốc Độ Đánh mỗi 2 giây.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Bàn Tay Công Lý

Nhận 2 hiệu ứng:

 • 15% Sức Mạnh Công Kích và 15 Sức Mạnh Phép Thuật.
 • 15% Hút Máu Toàn Phần.

Mỗi vòng đấu, một trong hai hiệu ứng sẽ được tăng gấp đôi một cách ngẫu nhiên.

Hút Máu Toàn Phần: hồi máu bằng một phần sát thương gây ra

 

Bùa Đỏ

Gây thêm 5% sát thương

Đòn Đánh và Kỹ Năng áp dụng 1% Thiêu Đốt và 33% Vết Thương Sâu lên kẻ địch trong 5 giây.

Thiêu Đốt: Gây sát thương chuẩn bằng một phần Máu tối đa của mục tiêu mỗi giây

Vết Thương Sâu: Giảm hồi máu nhận được

 

Bùa Xanh

Năng Lượng Tối Đa giảm đi 10.

Nếu chủ sở hữu tham gia hạ gục sẽ gây thêm 12% sát thương trong 8 giây.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Chùy Xuyên Phá

Sau khi gây sát thương lên Lá Chắn, tăng 25% sát thương gây ra trong 3 giây.

Cung Xanh

Gây sát thương vật lý sẽ khiến kẻ địch phải chịu 30% Phân Tách trong 3 giây. Hiệu ứng này không cộng dồn.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Phân Tách: giảm Giáp

 

Cuồng Cung Runaan

Đòn đánh của chủ sở hữu bắn ra đường đạn phụ lên 1 kẻ địch ở gần, gây sát thương vật lý tương đương 50% Sức Mạnh Công Kích

Cuồng Đao Guinsoo

Đòn đánh giúp tăng 5% cộng dồn Tốc Độ Đánh.

Dao Điện Statikk

Mỗi đòn đánh thứ ba gây thêm 30 sát thương phép và khiến 4 kẻ địch phải chịu 30% Cào Xé trong 5 giây.

Cào Xé: giảm Kháng Phép

Dây Chuyền Chuộc Tội

Hồi cho đồng minh trong phạm vi 1 ô 15% lượng Máu đã mất mỗi 5 giây. Đồng thời giảm 10% sát thương họ nhận phải trong 5 giây (hiệu ứng giảm sát thương không cộng dồn).

Hồi Máu

Diệt Khổng Lồ

Gây thêm 25% sát thương lên kẻ địch có nhiều hơn 1600 Máu tối đa.

Găng Bảo Thạch

Kỹ năng có thể gây chí mạng.

Nếu kỹ năng của tướng sở hữu đã có thể chí mạng, nhận 10% Sát Thương Chí Mạng.

Găng Đạo Tặc

Mỗi vòng đấu: Tạo ra hai trang bị ngẫu nhiên.

[Tốn 3 ô trang bị.]

Giáp Máu Warmog

Nhận 8% máu tối đa.

Giáp Vai Nguyệt Thần

30% Phân Tách kẻ địch trong vòng 2 ô. Tăng 20 Giáp và Kháng Phép trong 10 giây đầu giao tranh.

Phân Tách: Giảm Giáp

Huyết Kiếm

Tăng 20% Hút Máu Toàn Phần.

Một lần mỗi giao tranh: khi Máu xuống ngưỡng 40% nhận một lá chắn bằng 25% Máu tối đa, tồn tại trong 5 giây.

Hút Máu Toàn Phần: hồi máu bằng một phần sát thương gây ra

Kiếm Súng Hextech

Nhận 22% Hút Máu Toàn Phần, đồng thời hồi máu cho đồng minh thấp Máu nhất.

Hồi Máu:

Hút Máu Toàn Phần: hồi máu bằng một phần sát thương gây ra

Kiếm Tử Thần

Gây thêm 8% sát thương.

Lời Thề Hộ Vệ

Một lần mỗi giao tranh, khi còn 40% Máu, nhận một lá chắn tương đương 25% Máu tối đa, tồn tại trong 5 giây, đồng thời nhận 20 Giáp và 20 Kháng Phép.

Móng Vuốt Sterak

Một lần mỗi giao tranh, khi còn 60% Máu, tăng 20% Máu tối đa và 35% Sức Mạnh Công Kích.

Mũ Phù Thủy Rabadon

Gây thêm 8% sát thương.

Mũ Thích Nghi

Bắt đầu giao tranh: Nhận thêm các chỉ số khác nhau tùy thuộc vào vị trí khởi đầu.

Hai Hàng Đầu: 35 Giáp và Kháng Phép. Nhận 1 Năng Lượng khi bị tấn công.

Hai Hàng Sau: 15 Sức Mạnh Phép Thuật. Hồi 10 Năng Lượng mỗi 3 giây.

Nanh Nashor

Sau khi sử dụng một Kỹ Năng, nhận thêm 40% Tốc Độ Đánh trong 5 giây.

Ngọn Giáo Shojin

Các đòn đánh giúp hồi lại 5 Năng Lượng.

Nỏ Sét

30% Cào Xé kẻ địch trong vòng 2 ô. Khi kẻ địch sử dụng Kỹ Năng, gây sát thương phép tương đương 160% Năng Lượng tối đa của chúng.

Cào Xé: giảm Kháng Phép

Quỷ Thư Morello

Đòn Đánh và Kỹ Năng sẽ gây 1% Thiêu Đốt và 33% Vết Thương Sâu lên kẻ địch trong 10 giây.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Thiêu Đốt: Gây sát thương chuẩn bằng một phần Máu tối đa của mục tiêu mỗi giây

Vết Thương Sâu: Giảm hồi máu nhận được

Quyền Năng Khổng Lồ

Nhận 2% Sức Mạnh Công Kích và 2 Sức Mạnh Phép Thuật khi tấn công hoặc nhận sát thương, cộng dồn tối đa 25 lần.

Khi đạt tối đa cộng dồn, nhận thêm 20 Giáp và 20 Kháng Phép.

Quyền Trượng Thiên Thần

Bắt Đầu Giao Tranh: Nhận 25 Sức Mạnh Phép Thuật sau mỗi 5 giây trong giao tranh.

Thú Tượng Thạch Giáp

Tăng 10 Giáp và 10 Kháng Phép với mỗi kẻ địch đang nhắm vào chủ sở hữu.

Trái Tim Kiên Định

Giảm 8% sát thương gánh chịu. Khi Máu trên ngưỡng 50%, giảm 15% sát thương gánh chịu.

Sát Thương Chặn Được

Vô Cực Kiếm

Kỹ năng có thể gây chí mạng.

Nếu kỹ năng của tướng sở hữu đã có thể chí mạng, nhận 10% Sát Thương Chí Mạng.

Vương Miện Chiến Thuật

Đội bạn nhận +1 kích cỡ đội hình.

Vương Miện Hoàng Gia

Bắt Đầu Giao Tranh: Nhận một lá chắn bằng 30% Máu tối đa trong 8 giây.

Khi lá chắn hết hiệu lực, nhận thêm 35 Sức Mạnh Phép Thuật.

Vuốt Rồng

Nhận 5% máu tối đa

Sau mỗi 2 giây, hồi lại 5% Máu tối đa.

 

Trang BịCông DụngTrang Bị Kết Hợp
Ấn Đao Phủ

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Ấn Đao Phủ

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

[Huyền Ảo – không thể chế tạo.]

Ấn Đấu Sĩ Ấn Đấu Sĩ

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Đấu Sĩ.
[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng.]

Ấn Đồng Quê

Chủ sở hữu tham gia vào ban nhạc Đồng Quê.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

[Huyền Ảo – không thể chế tạo.]

Ấn Fan Cứng

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Ấn Fan Cứng

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

[Huyền Ảo – không thể chế tạo.]

Ấn Hiền Giả Ấn Hiền Giả

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Hiền Giả.
[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng.]

Ấn Hộ Pháp

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Ấn Hộ Pháp

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

[Huyền Ảo – không thể chế tạo.]

Ấn Hyperpop

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Ấn Hyperpop

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

[Huyền Ảo – không thể chế tạo.]

Ấn Liên Xạ

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Ấn Liên Xạ

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

[Huyền Ảo – không thể chế tạo.]

Ấn Siêu Quẩy

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Ấn Siêu Quẩy

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

[Huyền Ảo – không thể chế tạo.]

Ấn Tai To Mặt Lớn

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Tai To Mặt Lớn.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

[Huyền Ảo – không thể chế tạo.]

Ấn Thần Rừng

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thần Rừng.
[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng.]

Ấn Thánh Ra Dẻ

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Ấn Thánh Ra Dẻ

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

[Huyền Ảo – không thể chế tạo.]

Ấn Thuật Sĩ Ấn Thuật Sĩ

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thuật Sĩ.
[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Ấn Thuật Sư

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Tai To Mặt Lớn.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

[Huyền Ảo – không thể chế tạo.]

Ấn Tuyệt Sắc

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Ấn Tuyệt Sắc

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

[Huyền Ảo – không thể chế tạo.]

Ấn Vệ Binh

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Ấn Vệ Binh

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

[Huyền Ảo – không thể chế tạo.]

Trang BịCông DụngTrang Bị Kết Hợp
Cánh Tay Kim Cương

Một lần mỗi giao tranh: Khi còn 50% Máu, trở nên miễn nhiễm trong 2 giây và cho 1 vàng.

Giáp Đại Hãn

Cho 1 Giáp, 1 Kháng Phép và 6 Máu khi nhận sát thương, cộng dồn tối đa 40 lần.

Khi đạt cộng dồn tối đa, cho 2 vàng.

Số vàng đã tạo ra trong trận này:

[Duy Nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Ngọc Quá Khổ

Nếu chủ sở hữu vẫn sống sót sau 15 giây giao tranh, ban 1 vàng với mỗi 2 đồng minh còn sống sót, và các đồng minh sống sót sẽ gây thêm 30% sát thương.

[Trang Bị Hỗ Trợ]

Quyền Trượng Giả Kim

Cho  1 Sức Mạnh Phép Thuật cộng thêm với mỗi vàng đang sở hữu (tối đa 30 vàng) và 40% tỉ lệ rơi ra 2 vàng khi tiêu diệt kẻ địch.

Trang BịCông DụngTrang Bị Kết Hợp
Bùa Đầu Lâu

Bắt đầu giao tranh: Phóng lửa vào mục tiêu hiện tại, gây sát thương phép tương đương 20% Máu tối đa của kẻ đó.

Trong 10 giây tiếp theo, gây thêm 25% sát thương. Sát thương gây lên mục tiêu bị phóng lửa được tăng thêm tối đa 35%.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Bùa Thăng Hoa Bùa Thăng Hoa
 • +20% Sát thương vật lý
 • +20 Sức mạnh phép thuật
 • +300 Máu

Sau 22 giây nhận được 100% Máu tối đa và tăng 120% sát thương trong suốt thời gian giao tranh.

Đại Bác Hải Tặc

Đòn Đánh và Kỹ Năng kết liễu mục tiêu dưới 12% Máu tối đa. Hiệu ứng kết liễu có 40% tỉ lệ tạo ra 1 vàng

[Duy Nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Găng Tay Thợ Rèn

Mỗi vòng đấu: Mang 2 Tạo Tác của Ornn ngẫu nhiên.

[Tốn 3 ô trang bị.]

Giáp Siêu Linh

Hồi lại 3% Máu tối đa mỗi giây.

Gương Lừa Gạt

Triệu hồi 1 bản sao với 70% Máu tối đa và +30% Năng Lượng tối đa. Bạn không thể lắp trang bị cho tướng nhân bản.

Tướng nhân bản sẽ hưởng lợi từ các tộc hệ được kích hoạt

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Khiên Băng Randuin

Bắt đầu giao tranh: Cho chủ sở hữu và tất cả đồng minh liền kề 30 Giáp và 30 Kháng Phép.

Kính Nhắm Thiện Xạ

Nhận 1 Tầm Đánh. Sát thương được tăng thêm 9% với mỗi ô khoảng cách từ chủ sở hữu đến mục tiêu.

Lưỡng Cực Zhonya

Một lần mỗi giao tranh: Khi còn dưới 40% Máu, trở nên bất tử và không thể chỉ định trong 3 giây.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

 

Mùa Đông Vĩnh Cửu

Kẻ địch gây sát thương lên chủ sở hữu sẽ chịu 20% Tê Tái trong 2 giây. Sau 7 lần Tê Tái từ trang bị này, kẻ tấn công sẽ bị Làm Choáng (Hồi chiêu: 15 giây).

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Tê Tái: giảm Tốc Độ Đánh

Làm Choáng: không thể di chuyển, tấn công hay thi triển Kỹ Năng

Rìu Nham Tinh

Sát thương gây ra sẽ khiến kẻ địch chịu 30% Cào Xé và 30% Phân Tách trong 15 giây.

Đội của bạn nhận 8% Sức Mạnh Công Kích và 8 Sức Mạnh Phép Thuật.

​[Trang Bị Hỗ Trợ] [Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Cào Xé: Giảm Kháng Phép

Phân Tách: Giảm Giáp

Tam Luyện Kiếm

Tăng MỌI CHỈ SỐ!

Thần Búa Tiến Công

Bắt đầu giao tranh: Nếu không có đồng minh liền kề, được tăng 600 Máu.

Thánh Kiếm Manazane

Sau khi tung kỹ năng lần đầu tiên trong giao tranh, hồi lại 120 Năng Lượng trong vòng 5 giây.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Vũ Khúc Tử Thần

Cho 25% Hút Máu Toàn Phần. 50% lượng sát thương chủ sở hữu nhận vào sẽ được gây ra theo dạng sát thương theo thời gian trong 4 giây.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Hút Máu Toàn Phần: hồi máu bằng một phần sát thương gây ra

Trang BịCông DụngTrang Bị Kết Hợp
Áo Choàng Giả Kim

Bắt Đầu Giao Tranh: Miễn nhiễm hiệu ứng khống chế trong 30 giây. Trong 14 giây, nhận 7% Tốc Độ Đánh mỗi 2 giây.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Áo Choàng Hừng Đông

Một lẫn mỗi giao tranh: Khi còn 60% Máu, trở nên không thể chỉ định trong thoáng chốc và loại bỏ mọi hiệu ứng bất lợi. Sau đó, hồi lại 100% lượng máu đã mất và nhận thêm 85% Tốc Độ Đánh.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Áo Choàng Thái Dương

Mỗi 2 giây, gây 2% Thiêu Đốt và 33% Vết Thương Sâu lên một kẻ địch trong phạm vi 3 ô trong 30 giây.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Thiêu Đốt: Gây sát thương chuẩn bằng một phần Máu tối đa của mục tiêu mỗi giây

Vết Thương Sâu: Giảm hồi máu nhận được

Bão Tố Runaan

Đòn đánh của chủ sở hữu bắn ra đường đạn phụ lên 1 kẻ địch ở gần, gây 100% Sức Mạnh Công Kích scaleAD dưới dạng sát thương vật lý.

Bùa Tro Tàn

Gây thêm 10% sát thương.

Đòn Đánh và Kỹ Năng áp dụng 3% Thiêu Đốt và 50% Vết Thương Sâu lên kẻ địch trong 5 giây.

Thiêu Đốt: Gây sát thương chuẩn bằng một phần Máu tối đa của mục tiêu mỗi giây

Vết Thương Sâu: Giảm hồi máu nhận được

Bùa Xanh Mát Lành

Năng Lượng Tối Đa giảm đi 10.

Nếu chủ sở hữu tham gia hạ gục sẽ gây thêm 25% sát thương trong 12 giây.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Chùy Thần Lực

Sau khi gây sát thương lên Lá Chắn, tăng 50% sát thương gây ra trong 3 giây.

Cung Xanh Vĩnh Hằng

Sát thương vật lý gây 30% Phân Tách lên mục tiêu cho đến hết giao tranh. Hiệu ứng này không cộng dồn.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Phân Tách: giảm Giáp

Đao Quang Điện Statikk

Mỗi đòn đánh thứ ba gây thêm 70 sát thương phép và khiến 8 kẻ địch phải chịu 30% Cào Xé trong 5 giây.

Cào Xé: giảm Kháng Phép

Dây Chuyền Sám Hối

Hồi cho đồng minh trong vòng 2 ô 25% lượng Máu đã mất mỗi 5 giây. Đồng thời giảm 10% sát thương họ nhận phải trong 5 giây (hiệu ứng giảm sát thương không cộng dồn).

Hồi Máu:

Di Sản Khổng Nhân

Giảm 9% sát thương gánh chịu. Khi Máu trên ngưỡng 40%, giảm 18% sát thương gánh chịu.

Sát Thương Chặn Được:

Diệt Ác Quỷ

Gây thêm 60% sát thương lên kẻ địch có nhiều hơn 1600 Máu tối đa.

Găng Ngọc Thạch

Kỹ năng có thể gây chí mạng.

Nếu kỹ năng của tướng sở hữu đã có thể chí mạng, nhận 10% Sát Thương Chí Mạng.

Găng Tay Thần Thánh

Nhận 2 hiệu ứng:

•50% Sức Mạnh Công Kích và 50 Sức Mạnh Phép Thuật.

•30% Hút Máu Toàn Phần.

Hút Máu Toàn Phần: hồi máu bằng một phần sát thương gây ra

Găng Tinh Xảo

Mỗi vòng đấu: Tạo ra hai trang bị Ánh Sáng ngẫu nhiên.

[Tốn 3 ô trang bị.]

Giáp Gai Hồng Hoa

Nhận 8% máu tối đa.

Giảm 25% sát thương từ đòn đánh. Khi bị trúng đòn đánh bất kỳ, gây 175 sát thương phép lên tất cả kẻ địch liền kề.

Hồi chiêu: 2 giây

Giáp Phân Cực

30% Phân Tách kẻ địch trong vòng 3 ô. Tăng 50Giáp và Kháng Phép trong 15 giây đầu giao tranh.

Phân Tách: Giảm Giáp

Giáp Vinh Quang Warmog

Nhận 12% máu tối đa.

Hồi lại 1% Máu tối đa mỗi giây.

Huyết Thần Kiếm

Tăng 40% Hút Máu Toàn Phần.

Một lần mỗi giao tranh: khi Máu xuống ngưỡng 40%, nhận một lá chắn bằng 40% Máu tối đa, tồn tại trong 5 giây.

Hút Máu Toàn Phần: hồi máu bằng một phần sát thương gây ra

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi

Bắt đầu giao tranh: Chủ sở hữu nhận cả hai hiệu ứng, bất kể vị trí khởi đầu.
Hai Hàng Đầu: 45 Giáp và Kháng Phép. Nhận 1 Năng Lượng khi bị tấn công.
Hai Hàng Sau: 45 Sức Mạnh Phép Thuật. Hồi 15 Năng Lượng mỗi 3 giây.

Khiên Chắn Hoàng Gia

Bắt Đầu Giao Tranh: Nhận một lá chắn bằng 40% Máu tối đa trong 8 giây.

Khi lá chắn hết hiệu lực, nhận thêm 50 Sức Mạnh Phép Thuật.

Món Quà Của Baron

Sau khi sử dụng một Kỹ Năng, nhận thêm 80% Tốc Độ Đánh trong 8 giây.

Mũ Thăng Hoa Rabadon

Cào Xé: giảm Kháng Phép

Ngọn Giáo Hirana

Cào Xé: giảm Kháng Phép

Nỏ Sét Ánh Sáng

30% Cào Xé kẻ địch trong vòng 3 ô. Khi kẻ địch sử dụng Kỹ Năng, gây sát thương phép bằng 250% Năng Lượng tối đa của chúng.

Ngoài ra, hồi lại 2% Máu tối đa mỗi giây.

[Trang bị sát thương trực tiếp]

Cào Xé: giảm Kháng Phép

Phán Quyết Đao Guinsoo

Đòn đánh giúp tăng 10% cộng dồn Tốc Độ Đánh.

Quang Kiếm Tử Thần

Gây thêm 12% sát thương.

Quyền Năng Khổng Thần

Nhận 3% Sức Mạnh Công Kích và 3 Sức Mạnh Phép Thuật khi tấn công hoặc nhận sát thương, cộng dồn tối đa 25 lần.

Khi đạt tối đa cộng dồn, nhận thêm 50 Giáp và 50 Kháng Phép.

Quyền Trượng Thần URF

Bắt Đầu Giao Tranh: Nhận 35 Sức Mạnh Phép Thuật sau mỗi 4 giây trong giao tranh.

Quyền Trượng Thánh Quang

Mỗi 5 giây, hồi lại cho đội của bạn 7% Máu tối đa. Khi chủ sở hữu bị hạ gục, lượng hồi máu tăng thành 13% Máu tối đa và tiếp tục duy trì trong 10 giây.

Hồi Máu:

​[Trang Bị Hỗ Trợ]

Thần Thư Morello

Đòn Đánh và Kỹ Năng sẽ gây 3% Thiêu Đốt và 33% Vết Thương Sâu lên kẻ địch trong 30 giây.

[Duy nhất – chỉ 1 mỗi tướng]

Thiêu Đốt: Gây sát thương chuẩn bằng một phần Máu tối đa của mục tiêu mỗi giây

Vết Thương Sâu: Giảm hồi máu nhận được

 

Thánh Kiếm Hextech

Tăng 35% Hút Máu Toàn Phần. Hồi máu cho đồng minh có tỉ lệ máu thấp nhất bằng với lượng sát thương gây ra.

Hồi Máu:

Thệ Ước Bảo Hộ

Một lần mỗi giao tranh, khi còn 40% Máu, nhận một lá chắn tương đương 50% Máu tối đa, tồn tại trong 10 giây, đồng thời nhận 60 Giáp và 60 Kháng Phép.

Thiên Cực Kiếm

Kỹ năng có thể gây chí mạng.

Nếu kỹ năng của tướng sở hữu đã có thể chí mạng, nhận 10% Sát Thương Chí Mạng.

Thông Đạo Zz'rot

Bắt Đầu Giao Tranh: Triệu hồi 1 Bọ Hư Không và buộc những kẻ địch ở gần tấn công nó.

[Trang Bị Hỗ Trợ]

Vệ Thần Thạch Giáp

Tăng 20 Giáp và 20 Kháng Phép với mỗi kẻ địch đang nhắm vào chủ sở hữu.

Đồng thời, hồi lại 2% Máu tối đa mỗi giây.

Vuốt Ngạ Quỷ

Một lần mỗi giao tranh, khi còn 60% Máu, tăng 30% Máu tối đa và 55% Sức Mạnh Công Kích.

Vuốt Thần Long

Nhận 8% máu tối đa.

Sau mỗi 2 giây, hồi lại 10% Máu tối đa.

Trang BịCông DụngTrang Bị Kết Hợp
Bùa Hộ Mệnh Bùa Hỗ Trợ
Đòn tấn công và kỹ năng gây sát thương 20% ​​Cắt nhỏ và chia cắt kẻ địch trúng phải trong 4 giây.

Bùa Sức Mạnh Bùa Sức Mạnh

Tăng cho Kayle và đồng minh lân cận 30 Sức mạnh phép thuật khi bắt đầu giao tranh.

Bùa Thăng Hoa
 • +500% Sát thương vật lý
 • +250 Sức mạnh phép thuật
 • +2% Tốc độ đánh
 • +200 Giáp
 • +200 Kháng phép
Điều này có nghĩa là gì?
Bùa Tốc Độ Bùa Tốc Độ
Cấp cho Kayle và đồng minh lân cận 20% Tốc độ Đánh khi bắt đầu giao tranh.
Cuộn Sức Mạnh
Khả năng của Kayle có phạm vi rộng hơn.
Cuộn Tăng Tốc Cuộn Tăng Tốc
Các đòn tấn công tăng 6% Tốc độ đánh cộng dồn.
Hình Xăm Bảo Hộ Hình Xăm Bảo Hộ
 • +450 Máu
Nhận Khiên Máu tối đa 50% sau khi thi triển lần đầu tiên trong mỗi trận chiến. Khi nó bị vỡ, cấp 40% lượng khiên này cho hai đồng minh gần nhất.
Hình Xăm Cuồng Nộ
 • +40% Tốc độ tấn công
Gây thêm 35% sát thương cho các mục tiêu dưới một nửa máu. Khi hạ gục, tăng 40% tốc độ tấn công trong 6 giây.
Hình Xăm Độc Dược Hình Xăm Độc Dược
 • +35% Tốc độ đánh
 • +35 Sức mạnh phép thuật
Gây sát thương bằng chất độc gây thêm 33% sát thương đó trong 3 giây và gây 33% Vết thương cho mục tiêu.
Hình Xăm Oanh Tạc Hình Xăm Oanh Tạc
 • +40% sát thương tấn công
 • +20% tốc độ tấn công

Mỗi đòn tấn công thứ ba bắn ra những tia sét vào hai kẻ địch có phần trăm máu thấp nhất, gây 60% sát thương tấn công dưới dạng sát thương vật lý.

Hình Xăm Sinh Lực Hình Xăm Sinh Lực
 • +350 Máu

Đòn tấn công sẽ hồi cho người sở hữu 2,5% Máu tối đa và gây lượng sát thương phép thuật cộng thêm tương đương.

Hình Xăm Sức Mạnh Hình Xăm Sức Mạnh
 • +45 Giáp
 • +45 Kháng Phép

Bất cứ khi nào người sở hữu có được mục tiêu mới, họ sẽ chạy nhanh đến và làm choáng mục tiêu đó trong thời gian ngắn, gây 300 sát thương phép và nhân đôi chỉ số từ vật phẩm này trong 4 giây.

Sách Hồi Phục Sách Hồi Phục
Cứ mỗi 7 giây, hồi sinh đồng minh mạnh nhất chưa được hồi sinh với 1500 Máu.
Sách Nhanh Lẹ
Gây thêm 20% sát thương. Đòn tấn công giờ đây sẽ tấn công trong phạm vi 1 ô lục giác xung quanh mục tiêu.
Sách Sức Mạnh Sách Sức Mạnh
Gây thêm 10% sát thương. Khi Kayle niệm chú, cô ấy bắn ra hai đợt sóng.