Vi
Thông số của Vi
Chi phí 1 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 40 / 80 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33 / 59 / 107 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

To Thì Ngã Đau
  • Năng Lượng: 40/80

Gây 121/182/272 sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại hoặc 154/231/347 nếu chúng có nhiều Máu hiện tại hơn Vi. Làm choáng chúng trong 1,5/1,75/2 giây và giảm Giáp của chúng đi 10/12/15 trong thời gian còn lại của trận chiến.

Hiệu ứng: +150 Máu và +10% sát thương tấn công

Hệ Tộc

Punk

Tướng Punks nhận được thêm Máu và sát thương tấn công, tăng 1% mỗi khi bạn tiêu vàng khi quay lại Cửa hàng. Sau khi Punk chiến đấu trong trận chiến, lần quay lại Cửa hàng đầu tiên của bạn có giá 1 vàng và thay vào đó nhận được 3% tiền thưởng!

2 170 máu và 17% sát thương tấn công
4 280 máu và 28% sát thương tấn công
6 420 máu và 42% sát thương tấn công
Siêu Quẩy

Tướng Siêu Quẩy nhận Tốc Độ Đánh và Hút Máu Toàn Phần, tăng thêm tối đa Tăng 100% dựa trên lượng Máu đã mất của họ.

2 20% Tốc độ đánh, 10% Hút Máu Toàn Phần
4 20% Tốc độ đánh, 15% Hút Máu Toàn Phần
6 20% Tốc độ đánh, 20% Hút Máu Toàn Phần