Miss Fortune
Thông số của Miss Fortune
Chi phí 3 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 60 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 41 / 74 / 134 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Chi phí 4

Kỹ Năng

Gấp Đôi Sát Thương
  • Năng Lượng: 0/60

Gây 149/223/340 sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại và 99/149/223 sát thương vật lý cho kẻ địch gần nhất phía sau chúng. Nếu một trong hai chết, nhận thêm 40% Tốc độ đánh trong 4 giây.

Hiệu ứng Headliner: +20% sát thương tấn công

Hệ Tộc

Jazz

Với mỗi tộc/hệ đang kích hoạt (trừ những tộc hệ độc nhất), đội của bạn nhận thêm Máu và gây thêm sát thương.

2 1,5% máu, 1% sát thương
3 2% máu, 1,5% sát thương
4 3% máu, 2% sát thương
Tai To Mặt Lớn

Tướng Tai To Mặt Lớn nhận Sức Mạnh Công Kích, tăng thêm trong Duration giây khi họ sử dụng Kỹ Năng.

2 10% Tấn Công, 40% sau khi thi triển kỹ năng
4 15% Tấn Công, 60% sau khi thi triển kỹ năng
6 25% Tấn công, 100% sau khi thi triển kỹ năng