Miss Fortune TFT
Miss Fortune
Thông số của Miss Fortune
Chi phí 3 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 60 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 41 / 74 / 134 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Chi phí 4

Kỹ Năng

Gấp Đôi Sát Thương
Gấp Đôi Sát Thương
  • Năng Lượng: 0/60

Gây 149/223/340 sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại và 99/149/223 sát thương vật lý cho kẻ địch gần nhất phía sau chúng. Nếu một trong hai chết, nhận thêm 40% Tốc độ đánh trong 4 giây.

Hiệu ứng Headliner: +20% sát thương tấn công