Corki
Corki
Thông số của Corki
Chi phí 1 Vàng Máu 450/810/1458 Năng Lượng 15/60 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 34 / 60 / 109 Sát thương 48 / 86 / 156 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Tan Tành Thành 8-bit
  • Năng lượng : 15/60

Gây 320% sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại và kẻ địch lân cận, sau đó làm chúng bị thương trong 5% giây.

Vết thương: Giảm khả năng hồi máu nhận được đi 33% Hiệu ứng vết thương sâu: +20% AD

Hệ Tộc

8-Bit

Tính điểm cho lượng sát thương đội của bạn gây ra. Với mỗi điểm cao bạn vượt qua, tướng 8-bit nhận Sức Mạnh Công Kích.
Thưởng: 0.0% scaleAD (0/10)

2 4.5% Tấn công
4 7.5% Tấn công
6 12% Tấn công và mở khóa điểm cao cuối cùng. Bạn sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt khi vượt qua điểm số này.
Tai To Mặt Lớn

Tướng Tai To Mặt Lớn nhận Sức Mạnh Công Kích, tăng thêm trong Duration giây khi họ sử dụng Kỹ Năng.

2 10% Tấn Công, 40% sau khi thi triển kỹ năng
4 15% Tấn Công, 60% sau khi thi triển kỹ năng
6 25% Tấn công, 100% sau khi thi triển kỹ năng