Ashe
Thông số của Ashe
Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 20/80 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 52/94/168 Sát thương 65/117/211 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Mưa Tiễn Xạ
  • Năng Lượng: 20/80

Bị động: Bắt đầu với 15 mũi tên. Nhận được mũi tên sau mỗi 3 lần tấn công. Kích hoạt: Bắn một loạt đạn chia cắt giữa mục tiêu hiện tại và 3 kẻ địch gần nhất trong phạm vi, gây sát thương vật lý cho mỗi mũi tên.

  • Mũi tên thu được : 1/1/3
  • Sát thương AD mỗi mũi tên : 30% / 30% / 60%
  • Sát thương AP mỗi mũi tên : 4% / 6% / 20%

Hệ Tộc

Bắn Tỉa

Nội Tại: Tướng Bắn Tỉa được tăng 1 Tầm Đánh.
Tướng Bắn Tỉa gây thêm sát thương lên những kẻ địch ở xa.

2 7% sát thương cộng thêm mỗi ô.
4 15% sát thương cộng thêm mỗi ô.
6 30% sát thương cộng thêm mỗi ô. Tướng Bắn Tỉa được tăng thêm 2 Tầm Đánh.
Sứ Thanh Hoa

Sau khi tung chiêu, các tướng Sứ Thanh Hoa trở nên sôi sục, tăng Tốc Độ Đánh và giảm sát thương nhận phải trong 4 giây.

2 30% tốc độ tấn công; Giảm 20% sát thương
4 60% tốc độ tấn công; Giảm 35% sát thương
6 Tốc độ tấn công 125%; Giảm 60% sát thương