Lux
Thông số của Lux
Chi phí 3 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 15/75 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 91 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Bữa Tiệc Ánh Sáng
  • Năng Lượng:15/75

Bắn một tia vào kẻ địch xa nhất, gây 230/345/550 sát thương phép cho tất cả kẻ địch nó chạm phải.

Hiệu ứng Headliner: +15% cơ hội tấn công chí mạng và khả năng này có thể tấn công chí mạng.

Hệ Tộc

EDM

Sử dụng bộ chọn EDM để chọn một tướng EDM và xem tần số của mỗi tướng.
Tại tần số của tướng được chọn, tướng EDM của bạn sẽ thi triển Kỹ Năng được chọn với hiệu quả được sửa đổi.

2 80% hiệu quả
3 90% hiệu quả
4 100% hiệu quả, -1 giây
5 120% hiệu quả, -2 giây
Tuyệt Sắc

Các Kỹ Năng của tướng Tuyệt Sắc làm giảm 15% sát thương của mục tiêu và gây thêm sát thương phép trong 2 giây.

2 20% sát thương phép
4 60% sát thương phép
6 100% sát thương phép