Ahri TFT
Ahri
Thông số của Ahri
Chi phí 1 Vàng Máu 500 / 900 / 1620 Năng Lượng 60 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 21/38/68 Sát thương 30/54/97 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25 Phạm vi 4

Kỹ Năng

Bom Tình Yêu
Bom Tình Yêu
  • Năng Lượng: 0/60

Gây sát thương phép lên mục tiêu hiện tại và sát thương phép lên kẻ địch xung quanh. Phần thưởng định mệnh: Nhận được 25 AP.

  • Sát thương AP : 220% / 330% / 500%
  • Sát thương thứ cấp AP : 110% / 165% / 250%

Hệ Tộc

Định Mệnh

Kéo 1 tướng Định Mệnh lên 1 tướng khác để bắt cặp chúng và mở khóa Hiệu Ứng Định Mệnh. Cặp đôi được tăng 20% máu.

3 Cặp đôi nhận Hiệu Ứng Định Mệnh.
5 Tất cả tướng Định Mệnh nhận được 200% Hiệu Ứng Định Mệnh
7 Tất cả tướng Định Mệnh nhận được 300% Hiệu Ứng Định Mệnh
10 Tất cả tướng Định Mệnh nhận được 300% Hiệu Ứng Định Mệnh
Pháp Sư

Pháp Sư nhận Sức Mạnh Phép Thuật và tăng Sức Mạnh Phép Thuật cho các đồng minh.

2 20 Sức mạnh cho tất cả đồng minh
4 45 Sức Mạnh cho các Pháp Sư; 20 Sức Mạnh cho các tướng khác
6 45 Sức Mạnh cho các Pháp Sư; 40 Sức Mạnh cho các tướng khác
8 125 Sức Mạnh cho các Pháp Sư; 125 Sức Mạnh cho các tướng khác