TFT Bard
Bard
Thông số của Bard
Chi phí 3 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 50 Giáp 25 Kháng phép 25 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 40/72/130 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Meep Meep!
Meep Meep!
  • Năng Lượng: 0/50

Trong những giây tiếp theo, các đòn tấn công sẽ ném ra 2 Meep, mỗi Meep gây sát thương vật lý và sát thương phép.

  • Sát thương vật lý AD : 70% / 70% / 75%
  • Sát thương phép thuật AP : 30% / 45% / 70%

Hệ Tộc

Thần Thoại

Tướng Thần Thoại được tăng Máu, Sức Mạnh Phép Thuật và Sức Mạnh Công Kích.
Sau 4 vòng giao tranh với người chơi, chúng hóa thành Sử Thi, tăng các chỉ số thêm 50%.

3 8% Máu, 10% sức mạnh phép thuật và sát thương vật lý.
5 18% Máu, 20% sức mạnh phép thuật và sát thương vật lý.
7 25% Máu, 32% sức mạnh phép thuật và sát thương vật lý.
10 Hóa thành Sử Thi ngay lập tức. Tăng các chỉ số thêm 250%.
Xạ Thuật Sư

Kỹ năng của các Xạ Thuật Sư sẽ nảy bật. Mỗi lần nảy sẽ gây một phần sát thương của lần nảy bật trước đó.

2 1 lần nảy; 40% lượng sát thương lần nảy trước
4 2 lần nảy; 60% lượng sát thương lần nảy trước