Rakan
Thông số của Rakan
Chi phí 5 Vàng Máu 1100/1980/3564 Năng Lượng 30/70 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 60/107/193 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Xuất Hiện Hoành Tráng
  • Năng Lượng: 30/70

Lao vào nhóm kẻ thù lớn nhất và gây sát thương phép lên kẻ thù trong phạm vi 2 hex. Nhận Khiên cho mỗi kẻ địch trúng phải trong 2 giây và giảm 10% sát thương của chúng trong 4 giây.

  • Sát thương AP : 300% / 450% / 1500%
  • Khiên AP : 175% / 225% / 500%

Hệ Tộc

Long Vương

Sau 8 giây giao tranh, Long Vương sẽ công kích bàn đấu, gây sát thương chuẩn lên kẻ địch và tăng Tốc Độ Đánh cho toàn bộ đồng minh cho đến hết giao tranh.

2 5% Sát thương máu, 12%. Tốc độ đánh.
3 10% Sát thương máu, 18%. Tốc độ đánh.
4 Sát thương 12% máu và choáng trong 1,5 giây.
5 18% sát thương máu, 45% tốc độ tấn công.
Quý Nhân

Tướng Quý Nhân hồi máu cho đồng minh thấp máu nhất bằng 15% lượng sát thương họ gây ra. Đội của bạn nhận Giáp và Kháng Phép.

2 10 Giáp 10 Kháng Phép
3 25 Giáp 25 Kháng Phép
4 12% Tấn công và mở khóa điểm cao cuối cùng. Bạn sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt khi vượt qua điểm số này.
Tình Nhân

Thay đổi tướng Tình Nhân được triển khai tùy theo việc họ được đặt ở 2 hàng trước hay 2 hàng sau.
Khi Tình Nhân được triển khai tung chiêu, tướng còn lại cung cấp thêm một hiệu ứng.
Hàng Trước: Rakan Quý Nhân
Hàng Sau: Xayah Xạ Thuật Sư