Riven
Thông số của Riven
Chi phí 3 Vàng Máu 800/1440/2592 Năng Lượng 50/100 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 45 / 81 / 146 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Phòng Ngự Kiểu Voxel
  • Năng Lượng: 0 / 50

Trong 6 giây tiếp theo, nhận Khiên 250/345/478 và các đòn tấn công gây thêm 30/45/68 sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi 1 ô tính từ mục tiêu.

Hiệu ứng: +200 Máu, +10% sát thương tấn công, +10 giáp và +10 kháng phép.

Hệ Tộc

8-Bit

Tính điểm cho lượng sát thương đội của bạn gây ra. Với mỗi điểm cao bạn vượt qua, tướng 8-bit nhận Sức Mạnh Công Kích.
Thưởng: 0.0% scaleAD (0/10)

2 4.5% Tấn công
4 7.5% Tấn công
6 12% Tấn công và mở khóa điểm cao cuối cùng. Bạn sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt khi vượt qua điểm số này.
Thánh Ra Rẻ

Tướng Thánh Ra Dẻ nhận Tốc Độ Đánh, tăng thêm gấp đôi khi mục tiêu của họ còn dưới 50% Máu. Tướng Thánh Ra Dẻ trong phạm vi 1 ô sẽ lướt xuyên qua mục tiêu bằng đòn đánh tiếp theo.

3 30% tốc độ tấn công
5 45% tốc độ tấn công
7 70% tốc độ tấn công