Xayah
Thông số của Xayah
Chi phí 5 Vàng Máu 850/1530/2754 Năng Lượng 30/100 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 72/130/233 Sát thương 80/144/259 Tốc độ tấn công 0,9 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Bão Lông Vũ!
  • Năng lượng: 30/100

Ném lông vũ vào 4 kẻ địch gần nhất, mỗi kẻ gây sát thương vật lý. Sau đó, triệu hồi những chiếc lông vũ, gây sát thương vật lý theo % AD + % AP cho kẻ địch mà chúng đi qua.

  • Số lượng lông : 12/12/30
  • Sát thương AD : 70% / 70% / 500%
  • Thiệt hại triệu hồi AD : 30% / 30% / 100%
  • Thiệt hại thu hồi AP : 15% / 25% / 75%

Hệ Tộc

Long Vương

Sau 8 giây giao tranh, Long Vương sẽ công kích bàn đấu, gây sát thương chuẩn lên kẻ địch và tăng Tốc Độ Đánh cho toàn bộ đồng minh cho đến hết giao tranh.

2 5% Sát thương máu, 12%. Tốc độ đánh.
3 10% Sát thương máu, 18%. Tốc độ đánh.
4 Sát thương 12% máu và choáng trong 1,5 giây.
5 18% sát thương máu, 45% tốc độ tấn công.
Tình Nhân

Thay đổi tướng Tình Nhân được triển khai tùy theo việc họ được đặt ở 2 hàng trước hay 2 hàng sau.
Khi Tình Nhân được triển khai tung chiêu, tướng còn lại cung cấp thêm một hiệu ứng.
Hàng Trước: Rakan Quý Nhân
Hàng Sau: Xayah Xạ Thuật Sư

Xạ Thuật Sư

Kỹ năng của các Xạ Thuật Sư sẽ nảy bật. Mỗi lần nảy sẽ gây một phần sát thương của lần nảy bật trước đó.

2 1 lần nảy; 40% lượng sát thương lần nảy trước
4 2 lần nảy; 60% lượng sát thương lần nảy trước