Diana
Thông số của Diana
Chi phí 3 Vàng Máu 900/1620/2916 Năng Lượng 50/120 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 40/72/130 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Nghi Thức Thanh Tẩy
  • Năng Lượng: 50/120

Chữa lành vết thương và tạo ra một vùng thiêng liêng 1 lục giác xung quanh Diana trong 4 giây, giảm 20% sát thương từ những kẻ địch ở ngoài vùng đó. Khi vùng này mở rộng, các đòn tấn công của Diana gây thêm sát thương phép.

  • Sát thương AP khi đánh : 130% / 195% / 310%
  • Hồi máu AP : 250% / 300% / 350%

Hệ Tộc

Hiền Giả

Bắt đầu giao tranh: Các đồng minh ở 2 hàng trên nhận thêm Hút Máu Toàn Phần. Các đồng minh ở 2 hàng sau nhận thêm Sức Mạnh Phép Thuật.

2 12% Hút máu toàn phần, 15 Sức mạnh
3 20% Hút máu toàn phần, 30 Sức mạnh
4 30% Hút máu toàn phần, 45 Sức mạnh
5 45% Hút máu toàn phần, 75 Sức mạnh
Long Vương

Sau 8 giây giao tranh, Long Vương sẽ công kích bàn đấu, gây sát thương chuẩn lên kẻ địch và tăng Tốc Độ Đánh cho toàn bộ đồng minh cho đến hết giao tranh.

2 5% Sát thương máu, 12%. Tốc độ đánh.
3 10% Sát thương máu, 18%. Tốc độ đánh.
4 Sát thương 12% máu và choáng trong 1,5 giây.
5 18% sát thương máu, 45% tốc độ tấn công.