Twitch
Thông số của Twitch
Chi phí 2 Vàng Máu 550 / 990 / 1782 Năng Lượng 20 / 70 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 31 / 57 / 102 Sát thương 45 / 81 / 146 Tốc độ tấn công 0.7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Cuồng Loạn Dồn Nén
  • Năng Lượng: 0/70

Ném một cái chai vào mục tiêu hiện tại, gây 90/135/203 sát thương vật lý cho kẻ địch trong vòng 1 ô. Nó nổ thành 6 mảnh; mỗi đòn gây 35/50/80 sát thương phép cho một kẻ địch ngẫu nhiên trong vòng 2 ô. Mỗi kẻ địch bị chai tấn công chí mạng sẽ tạo thêm 1 mảnh vỡ.

Hiệu ứng: +15% sát thương tấn công và +20% thay đổi đòn chí mạng

Hệ Tộc

Đao Phủ

Kỹ Năng của Đao Phủ có thể gây chí mạng và họ nhận thêm Sát Thương Chí Mạng. Tỉ Lệ Chí Mạng tăng theo lượng Máu đã mất của mục tiêu.

2 5% Sát thương chí mạng, tối đa 15% tỉ lệ chí mạng
4 5% Sát thương chí mạng, tối đa 15% tỉ lệ chí mạng
6 5% Sát thương chí mạng, tối đa 15% tỉ lệ chí mạng
Punk

Tướng Punks nhận được thêm Máu và sát thương tấn công, tăng 1% mỗi khi bạn tiêu vàng khi quay lại Cửa hàng. Sau khi Punk chiến đấu trong trận chiến, lần quay lại Cửa hàng đầu tiên của bạn có giá 1 vàng và thay vào đó nhận được 3% tiền thưởng!

2 170 máu và 17% sát thương tấn công
4 280 máu và 28% sát thương tấn công
6 420 máu và 42% sát thương tấn công