Olaf
Thông số của Olaf
Chi phí 1 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 0 Giáp 35 Kháng phép 35 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33 / 59 / 105 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Điên Cuồng
  • Năng Lượng: 0 / 0

Nội tại: Hồi 20/25/35 máu khi tấn công. Với mỗi 1% Máu bị mất, nhận được 0,1% Tốc độ Đánh.

Hiệu ứng: +75 Máu, +10 Giáp và +10 Kháng phép

Hệ Tộc

Đấu Sĩ

Đội của bạn nhận 100 Máu. Tướng Đấu Sĩ nhận thêm Máu tối đa.

2 20% Máu tối đa
4 40% Máu tối đa
6 80% Máu tối đa
Pentakill

Tướng Pentakill giảm 15% sát thương nhận vào và gây thêm sát thương. Với mỗi lần tiêu diệt tướng, một tướng Pentakill sẽ xuất hiện và tăng sát thương cộng thêm của họ thêm 25%. Ở lần tiêu diệt thứ 5, tất cả tướng Pentakill sẽ xuất hiện và đội của bạn nhận được 50% Tốc độ đánh.

3 15% sát thương cộng thêm
5 30% sát thương thưởng
7 45% sát thương cộng thêm
10 Giảm 50% sát thương và tăng thêm 110% sát thương