KogMaw
Thông số của KogMaw
Chi phí 1 Vàng Máu 500/900/1620 Năng Lượng 30 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 21/38/68 Sát thương 30/54/97 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 3

Kỹ Năng

Đạn Pháo Oanh Tạc
  • Năng Lượng: 0/30

Gây sát thương phép lên kẻ địch có lượng máu thấp nhất trong phạm vi. Cứ sau 2 lần sử dụng, nhận được +1 Tầm đánh.

  • Sát thương AP : 150% / 225% / 340%

Hệ Tộc

Bắn Tỉa

Nội Tại: Tướng Bắn Tỉa được tăng 1 Tầm Đánh.
Tướng Bắn Tỉa gây thêm sát thương lên những kẻ địch ở xa.

2 7% sát thương cộng thêm mỗi ô.
4 15% sát thương cộng thêm mỗi ô.
6 30% sát thương cộng thêm mỗi ô. Tướng Bắn Tỉa được tăng thêm 2 Tầm Đánh.
Thần Thoại

Tướng Thần Thoại được tăng Máu, Sức Mạnh Phép Thuật và Sức Mạnh Công Kích.
Sau 4 vòng giao tranh với người chơi, chúng hóa thành Sử Thi, tăng các chỉ số thêm 50%.

3 8% Máu, 10% sức mạnh phép thuật và sát thương vật lý.
5 18% Máu, 20% sức mạnh phép thuật và sát thương vật lý.
7 25% Máu, 32% sức mạnh phép thuật và sát thương vật lý.
10 Hóa thành Sử Thi ngay lập tức. Tăng các chỉ số thêm 250%.
Thuật Sĩ

Sau mỗi 3 giây, đội của bạn nhận thêm Năng Lượng.

2 5 Mana cho tất cả đồng minh
4 20 Mana cho các Thuật Sĩ: 5 Mana cho đồng minh khác
6 35 Mana cho các Thuật Sĩ: 20 Mana cho đồng minh khác