Caitlyn
Thông số của Caitlyn
Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 90 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 56/101/181 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Săn Tướng
  • Năng Lượng: 0/90

Bắn súng vào 4 kẻ thù xa nhất. Các phát bắn gây 390/390/800% sát thương vật lý cho kẻ địch đầu tiên chúng bắn trúng.

Hiệu ứng Headliner: +5% sát thương tấn công và bắn một phát khác gây 60% sát thương.

Hệ Tộc

8-Bit

Tính điểm cho lượng sát thương đội của bạn gây ra. Với mỗi điểm cao bạn vượt qua, tướng 8-bit nhận Sức Mạnh Công Kích.
Thưởng: 0.0% scaleAD (0/10)

2 4.5% Tấn công
4 7.5% Tấn công
6 12% Tấn công và mở khóa điểm cao cuối cùng. Bạn sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt khi vượt qua điểm số này.
Liên Xạ

Đội của bạn nhận được 10% tốc độ tấn công. Tướng bắn nhanh nhận được nhiều điểm hơn trong mỗi đòn tấn công, tối đa 10 điểm cộng dồn.

2 Tốc độ tấn công 4%
4 Tốc độ tấn công 7%
6 Tốc độ tấn công 12%