TFT Caitlyn
Caitlyn
Thông số của Caitlyn
Chi phí 4 Vàng Máu 500/900/1620 Năng Lượng 10/120 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 35/63/113 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Săn Tướng
Săn Tướng
  • Năng Lượng: 0/90

Bắn súng vào 4 kẻ thù xa nhất. Các phát bắn gây 390/390/800% sát thương vật lý cho kẻ địch đầu tiên chúng bắn trúng.

Hiệu ứng Headliner: +5% sát thương tấn công và bắn một phát khác gây 60% sát thương.

Hệ Tộc

Bắn Tỉa

Nội Tại: Tướng Bắn Tỉa được tăng 1 Tầm Đánh.
Tướng Bắn Tỉa gây thêm sát thương lên những kẻ địch ở xa.

2 7% sát thương cộng thêm mỗi ô.
4 15% sát thương cộng thêm mỗi ô.
6 30% sát thương cộng thêm mỗi ô. Tướng Bắn Tỉa được tăng thêm 2 Tầm Đánh.
U Linh

Khi gây hoặc nhận sát thương 6 lần, tướng U Linh gọi ra 2 bóng ma nguyền rủa những kẻ địch gần bên và hồi lại 3% Máu tối đa mỗi 2 giây.

2 6% với mỗi bóng ma
4 12% với mỗi bóng ma
6 18% với mỗi bóng ma
8 30% với mỗi bóng ma