TFT Illaoi
Illaoi
Thông số của Illaoi
Chi phí 3 Vàng Máu 850/1530/2754 Năng Lượng 20/110 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30/54/97 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Tiên Tri Linh Hồn
  • Năng Lượng: 20/110

Nhận Khiên và triệu hồi một xúc tu gần mục tiêu hiện tại trong 4 giây. Các xúc tu đập mạnh mỗi giây, gây sát thương phép theo đường thẳng và hồi máu cho Illaoi.

  • Khiên AP : 325% / 400% / 500%
  • Sát thương AP : 80% / 120% / 190%
  • Hồi máu AP mỗi cú đập : 30% / 35% / 40%

Hệ Tộc

Cảnh Vệ

Cảnh Vệ nhận ít sát thương hơn. Trong 10 giây đầu giao tranh, họ được giảm thêm 12% kháng sát thương.

2 15% kháng sát thương
4 25% kháng sát thương
6 40% kháng sát thương
Pháp Sư

Pháp Sư nhận Sức Mạnh Phép Thuật và tăng Sức Mạnh Phép Thuật cho các đồng minh.

2 20 Sức mạnh cho tất cả đồng minh
4 45 Sức Mạnh cho các Pháp Sư; 20 Sức Mạnh cho các tướng khác
6 45 Sức Mạnh cho các Pháp Sư; 40 Sức Mạnh cho các tướng khác
8 125 Sức Mạnh cho các Pháp Sư; 125 Sức Mạnh cho các tướng khác
U Linh

Khi gây hoặc nhận sát thương 6 lần, tướng U Linh gọi ra 2 bóng ma nguyền rủa những kẻ địch gần bên và hồi lại 3% Máu tối đa mỗi 2 giây.

2 6% với mỗi bóng ma
4 12% với mỗi bóng ma
6 18% với mỗi bóng ma
8 30% với mỗi bóng ma