Build Senna TFT
Senna
Thông số của Senna
Chi phí 2 Vàng Máu 600 / 1080 / 1944 Năng Lượng 20 / 75 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 41 / 74 / 134 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Dây Chuyền Sám Hối
Dây Chuyền Sám Hối
  • Năng Lượng: 20/75

Bắn một tia laze 2 ô ra ngoài mục tiêu hiện tại, gây sát thương vật lý lên kẻ địch trúng phải. Gây sát thương vật lý cho Senna và đồng minh ở bên trái và bên phải trong 4 giây.

  • Sát thương AD : 245% / 245% / 255%
  • Sát thương AP : 20% / 30% / 45%
  • Phần thưởng sát thương tấn công : 20% / 25% / 30%

Hệ Tộc

Bắn Tỉa

Nội Tại: Tướng Bắn Tỉa được tăng 1 Tầm Đánh.
Tướng Bắn Tỉa gây thêm sát thương lên những kẻ địch ở xa.

2 7% sát thương cộng thêm mỗi ô.
4 15% sát thương cộng thêm mỗi ô.
6 30% sát thương cộng thêm mỗi ô. Tướng Bắn Tỉa được tăng thêm 2 Tầm Đánh.
Mặc Ảnh

Nhận các trang bị Mặc Ảnh độc nhất. Tướng Mặc Ảnh được tăng 5% sát thương gây ra và giảm sát thương nhận phải.

3 Có 1 vật phẩm Inkshadow. Vật phẩm này có thể cung cấp chỉ số độc đáo nào đó hoặc sức mạnh đặc biệt.
5 Có 2 vật phẩm Inkshadow. Nhận thêm 5% sát thương gây ra và sát thương giảm từ mọi nguồn.
7 Có 4 vật phẩm Inkshadow. (Hiệu ứng này có thể không chính xác, vì có tận 4 trang bị Inkshadow là điều khá đặc biệt)