Shen
Thông số của Shen
Chi phí 2 Vàng Máu 800 / 1440 / 2592 Năng Lượng 40 / 90 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36 / 64 / 116 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Bảo Hộ Linh Hồn
  • Năng Lượng: 40/90

Trong 4 giây, giảm sát thương mà Shen và các đồng minh lân cận phải gánh chịu. 3 đòn đánh tiếp theo của Shen gây thêm sát thương chuẩn.

  • Tự giảm AP : 40% / 50% / 90%
  • Giảm AP đồng minh : 15% / 20% / 30%
  • AR Sát thương thực sự : 100% / 150% / 235%

Hệ Tộc

Khổng Lồ

Tướng Khổng Lồ nhận thêm Giáp và Kháng Phép. Mỗi khi một tướng Khổng Lồ tử trận, tướng Khổng Lồ gần nhất sẽ nhận thêm 50% trong 5 giây.

2 25 Giáp 25 Kháng Phép
4 55 Giáp 55 Kháng Phép
6 80 Giáp 80 Kháng Phép
U Linh

Khi gây hoặc nhận sát thương 6 lần, tướng U Linh gọi ra 2 bóng ma nguyền rủa những kẻ địch gần bên và hồi lại 3% Máu tối đa mỗi 2 giây.

2 6% với mỗi bóng ma
4 12% với mỗi bóng ma
6 18% với mỗi bóng ma
8 30% với mỗi bóng ma