Taric
Thông số của Taric
Chi phí 1 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 50 / 140 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 98 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.55 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Chúc Phúc Cầu Gương
  • Năng Lượng: 50/140

Nhận Khiên 279/360/456 trong 4 giây. Hai đòn đánh tiếp theo của Taric gây thêm 100/150/225 sát thương phép.

Hiệu ứng : +100 Máu và +15 Giáp

Hệ Tộc

Disco

Triệu hồi một quả cầu Disco di động. Bắt đầu trận chiến: Đồng minh bên cạnh nhận được Tốc độ tấn công và hồi máu ngay lập tức và cứ sau 3 giây.

3 5% tốc độ tấn công, 2% máu tối đa
4 10% tốc độ tấn công, 3% máu tối đa
5 2 quả cầu disco, 15% tốc độ tấn công, 3% máu tối đa
6 20% tốc độ tấn công, 5% máu tối đa
Hộ Pháp

Một lần mỗi giao tranh, khi xuống dưới 50% Máu, Hộ Pháp tạo một lá chắn theo Máu tối đa của bản thân cho mình và đồng minh gần nhất.

2 30% máu
4 50% máu
6 70% máu