Taric tft
Taric
Thông số của Taric
Chi phí 1 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 50 / 140 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 98 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.55 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Chúc Phúc Cầu Gương
Chúc Phúc Cầu Gương
  • Năng Lượng: 50/140

Nhận Khiên 279/360/456 trong 4 giây. Hai đòn đánh tiếp theo của Taric gây thêm 100/150/225 sát thương phép.

Hiệu ứng : +100 Máu và +15 Giáp