Ezreal TFT
Ezreal
Thông số của Ezreal
Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 40 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 60/107/193 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Tiệc Không Mời
Tiệc Không Mời
  • Năng Lượng: 0/40

Chạy khỏi mục tiêu hiện tại và gây 350/350/700% sát thương vật lý cho chúng. Mỗi lần niệm thứ 3, gây 325/488/1463 sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch trên một đường thẳng.

Hiệu ứng Headliner: +15% sát thương tấn công