Galio
Thông số của Galio
Chi phí 4 Vàng Máu 1100/1980/3564 Năng Lượng 70/140 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36/65/117 Sát thương 60/108/194 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Hộ Vệ Cứu Tinh
  • Năng Lượng: 70/140

Khiêu khích kẻ thù trong vòng 3 ô và nhận 50% AR + Giáp và 50% MR + Kháng phép trong 4 giây. Galio bất động và không thể ngăn cản trong thời gian này. Sau đó, gây sát thương phép lên tất cả kẻ địch trong phạm vi và cấp 10% Khiên HP cho đồng minh trong phạm vi trong 4 giây. Chế nhạo: kẻ thù có khả năng và trong tầm bắn phải tấn công kẻ chế nhạo

  • Sát thương AP : 100% / 150% / 1200%
  • Giáp : 85/120/400
  • Kháng phép : 85/120/400

Hệ Tộc

Đấu Sĩ

Đội của bạn nhận 100 máu tối đa. Tướng Đấu Sĩ nhận thêm máu tối đa.

2 20% Máu
4 40% Máu
6 65% Máu
8 80% Máu: Mỗi 3 giây, tướng Đấu Sĩ gây thêm 6% Máu sát thương vật lý trên đòn đánh tiếp theo của họ.
Sử Gia

Tướng Sử Gia sẽ triệu hồi 1 Anh Hùng tên Kayle và tiến hóa cho cô ta. Tướng Sử Gia được tăng Máu tối đa.
Mỗi cấp sao của tướng Sử Gia sẽ tăng Máu và Sức Mạnh Phép Thuật cho Kayle. Kayle nhận 10% Tốc Độ Đánh sau mỗi Vòng của trận đấu.

3 Chọn 1 hiệu ứng hỗ trợ. + 60 Máu
5 Chọn 1 hiệu ứng chiến đấu. + 100 Máu
7 Chọn 1 hiệu ứng chiến đấu. + 150 Máu
10 Thăng hoa +250 Máu