Garen
Thông số của Garen
Chi phí 2 Vàng Máu 750 / 1350 / 2430 Năng Lượng 40 / 90 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 39 / 69 / 125 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Cường Hóa!
  • Năng Lượng: 40/90

Tăng tối đa 170/190/210 Máu. Đòn đánh tiếp theo của Garen gây 163/267/441 sát thương vật lý.

Hiệu ứng Headliner: +400 Máu

Hệ Tộc

8-Bit

Tính điểm cho lượng sát thương đội của bạn gây ra. Với mỗi điểm cao bạn vượt qua, tướng 8-bit nhận Sức Mạnh Công Kích.
Thưởng: 0.0% scaleAD (0/10)

2 4.5% Tấn công
4 7.5% Tấn công
6 12% Tấn công và mở khóa điểm cao cuối cùng. Bạn sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt khi vượt qua điểm số này.
Vệ Binh

Đội của bạn nhận Giáp và Kháng Phép. Tướng Vệ Binh nhận được gấp đôi.

2 16 Giáp, 16 Kháng Phép
4 35 Giáp, 35 Kháng Phép
6 60 Giáp, 60 Kháng Phép
8 125 Giáp, 125 Kháng Phép