Gnar
Thông số của Gnar
Chi phí 2 Vàng Máu 700 / 1260 / 2268 Năng Lượng 70 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36 / 64 / 116 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 2

Kỹ Năng

Fan Cuồng
  • Năng Lượng: 0/70

Nhảy qua mục tiêu hiện tại và biến thành Mega Gnar trong thời gian còn lại của trận chiến, nhận 500/600/750 Máu và 70% sát thương vật lý. Các lần sử dụng tiếp theo gây 184/276/421 sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại.

Hiệu ứng Headliner: Khi bắt đầu giao tranh, biến thành Mega Gnar.

Hệ Tộc

Fan Cứng

Tướng Fan Cứng tăng sức mạnh cho Siêu Sao của bạn!
Hút Máu Toàn Phần: Hồi máu bằng một phần sát thương gây ra

3 Siêu Sao nhận được một trang bị hoàn chỉnh
4 Siêu Sao nhận được +250 Máu và +15% Hút máu toàn phần
5 Nâng cấp vật phẩm lên trang bị Ánh Sáng
Pentakill

Tướng Pentakill giảm 15% sát thương nhận vào và gây thêm sát thương. Với mỗi lần tiêu diệt tướng, một tướng Pentakill sẽ xuất hiện và tăng sát thương cộng thêm của họ thêm 25%. Ở lần tiêu diệt thứ 5, tất cả tướng Pentakill sẽ xuất hiện và đội của bạn nhận được 50% Tốc độ đánh.

3 15% sát thương cộng thêm
5 30% sát thương thưởng
7 45% sát thương cộng thêm
10 Giảm 50% sát thương và tăng thêm 110% sát thương
Siêu Quẩy

Tướng Siêu Quẩy nhận Tốc Độ Đánh và Hút Máu Toàn Phần, tăng thêm tối đa Tăng 100% dựa trên lượng Máu đã mất của họ.

2 20% Tốc độ đánh, 10% Hút Máu Toàn Phần
4 20% Tốc độ đánh, 15% Hút Máu Toàn Phần
6 20% Tốc độ đánh, 20% Hút Máu Toàn Phần