Kindred
Thông số của Kindred
Chi phí 2 Vàng Máu 550/990/1782 Năng Lượng 30 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28/50/91 Sát thương 40/72/130 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Liên Xạ Tiễn
  • Năng Lượng: 0/30

Chạy xa khỏi mục tiêu hiện tại và gây sát thương phép lên chúng và sát thương phép lên kẻ địch gần nhất. Phần thưởng định mệnh: Tăng 20% ​​tốc độ tấn công.

  • Sát thương AP : 135% / 200% / 285%
  • Sát thương thứ cấp AP : 75% / 115% / 175%

Hệ Tộc

Định Mệnh

Kéo 1 tướng Định Mệnh lên 1 tướng khác để bắt cặp chúng và mở khóa Hiệu Ứng Định Mệnh. Cặp đôi được tăng 20% quy môSức khỏe.

3 Cặp đôi nhận Hiệu Ứng Định Mệnh.
5 Tất cả tướng Định Mệnh nhận được 200% Hiệu Ứng Định Mệnh
7 Tất cả tướng Định Mệnh nhận được 300% Hiệu Ứng Định Mệnh
10 Tất cả tướng Định Mệnh nhận được 300% Hiệu Ứng Định Mệnh
Thần Rừng

Tướng Thần Rừng được tăng Sức Mạnh Phép Thuật và 250 Máu. Mỗi kẻ địch bị tiêu diệt sẽ cho thêm Máu vĩnh viễn.

2 15 Sức mạnh Phép thuật; 3 Máu mỗi kẻ địch chết
4 30 Sức mạnh Phép thuật; 7 Máu mỗi kẻ địch chết
6 65 Sức mạnh Phép thuật; 11 Máu cho mỗi kẻ địch chết
Tử Thần
2 Các kỹ năng của Tử Thần có thể chí mạng và chúng nhận thêm 20% Tỉ Lệ Chí Mạng.
4 Ngoài ra, các tướng Tử Thần sẽ khiến kẻ địch chảy máu, gây thêm 50% sát thương chuẩn trong vòng 3 giây.