Yasuo TFT
Yasuo
Thông số của Yasuo
Chi phí 1 Vàng Máu 600/1080/1944 Năng Lượng 80 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30/54/97 Sát thương 40/72/130​​ Tốc độ tấn công 0.75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Bão Kiếm
Bão Kiếm
  • Năng Lượng: 0/80

Nội tại: Các đòn tấn công khi được che chắn sẽ gây thêm sát thương phép. Kích hoạt: Nhận Khiên trong 5 giây và gây sát thương phép lên mục tiêu hiện tại. Phần thưởng định mệnh: Nhận 400 Khiên khi bắt đầu trận chiến.

  • Sát thương thụ động AR/MR : 40% / 40% / 45%
  • Lá chắn : 175/200/250
  • Khiên AR/MR : 100% / 110% / 125%
  • Sát thương AP : 200% / 300% / 450%

Hệ Tộc

Định Mệnh

Kéo 1 tướng Định Mệnh lên 1 tướng khác để bắt cặp chúng và mở khóa Hiệu Ứng Định Mệnh. Cặp đôi được tăng 20% máu.

3 Cặp đôi nhận Hiệu Ứng Định Mệnh.
5 Tất cả tướng Định Mệnh nhận được 200% Hiệu Ứng Định Mệnh
7 Tất cả tướng Định Mệnh nhận được 300% Hiệu Ứng Định Mệnh
10 Tất cả tướng Định Mệnh nhận được 300% Hiệu Ứng Định Mệnh
Song Đấu

Tướng Song Đấu nhận thêm Tốc Độ Đánh sau mỗi đòn đánh, cộng dồn tối đa 12 lần.

2 5% Tốc độ đánh
4 9% Tốc độ đánh
6 13% Tốc độ đánh: Tướng Song Đấu được giảm 12% sát thương nhận phải.
8 18% Tốc độ đánh: Tướng Song Đấu giảm 18% sát thương gánh chịu.