Ornn
Thông số của Ornn
Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 120/160 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36/65/117 Sát thương 60/108/194 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Lò Rèn Của Rừng Già
  • Năng Lượng: 120/160

Nhận lá chắn 15% HP + % AP trong 4 giây. Truyền năng lượng và rèn có khả năng cản phá trong 2 giây, gây sát thương phép lên kẻ địch xung quanh trong thời gian đó. Sau đó, ném một vật phẩm đã hoàn thành tạm thời cho đồng minh gần nhất.

  • Khiên AP : 300% / 350% / 1200%
  • Sát thương AP : 300% / 450% / 1500%

Hệ Tộc

Khổng Lồ

Tướng Khổng Lồ nhận thêm Giáp và Kháng Phép. Mỗi khi một tướng Khổng Lồ tử trận, tướng Khổng Lồ gần nhất sẽ nhận thêm 50% trong 5 giây.

2 25 Giáp 25 Kháng Phép
4 55 Giáp 55 Kháng Phép
6 80 Giáp 80 Kháng Phép
Thần Rừng

Tướng Thần Rừng được tăng Sức Mạnh Phép Thuật và 250 Máu. Mỗi kẻ địch bị tiêu diệt sẽ cho thêm Máu vĩnh viễn.

2 15 Sức mạnh Phép thuật; 3 Máu mỗi kẻ địch chết
4 30 Sức mạnh Phép thuật; 7 Máu mỗi kẻ địch chết
6 65 Sức mạnh Phép thuật; 11 Máu cho mỗi kẻ địch chết