Yorick
Thông số của Yorick
Chi phí 5 Vàng Máu 1050/1890/3402 Năng Lượng 60/110 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 70/127/228 Sát thương 88/158/285 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Xác Sống Tập Hợp
  • Năng Lượng: 60/110

Triệu hồi 10/9/25 những con ma cà rồng đập đầu dồn về phía giữa bàn cờ. Mỗi đòn gây 132/198/1980 sát thương vật lý trong ba đòn tấn công. Sát thương của ma cà rồng 20% ​​chia ra trong 3 giây.

Mọi diễn viên khác cũng triệu hồi một con ma cà rồng LỚN với 900/1750/9001 Máu, gây 220/330/3960 sát thương vật lý mỗi đòn tấn công.

Hiệu ứng: +200 Máu. Triệu hồi thêm 2 con ma cà rồng. Con ma cà rồng LỚN LỚN HƠN và gây thêm 10% sát thương

Hệ Tộc

Hộ Pháp

Một lần mỗi giao tranh, khi xuống dưới 50% Máu, Hộ Pháp tạo một lá chắn theo Máu tối đa của bản thân cho mình và đồng minh gần nhất.

2 30% máu
4 50% máu
6 70% máu
Pentakill

Tướng Pentakill giảm 15% sát thương nhận vào và gây thêm sát thương. Với mỗi lần tiêu diệt tướng, một tướng Pentakill sẽ xuất hiện và tăng sát thương cộng thêm của họ thêm 25%. Ở lần tiêu diệt thứ 5, tất cả tướng Pentakill sẽ xuất hiện và đội của bạn nhận được 50% Tốc độ đánh.

3 15% sát thương cộng thêm
5 30% sát thương thưởng
7 45% sát thương cộng thêm
10 Giảm 50% sát thương và tăng thêm 110% sát thương
Siêu Quẩy

Tướng Siêu Quẩy nhận Tốc Độ Đánh và Hút Máu Toàn Phần, tăng thêm tối đa Tăng 100% dựa trên lượng Máu đã mất của họ.

2 20% Tốc độ đánh, 10% Hút Máu Toàn Phần
4 20% Tốc độ đánh, 15% Hút Máu Toàn Phần
6 20% Tốc độ đánh, 20% Hút Máu Toàn Phần