Udyr
Thông số của Udyr
Chi phí 5 Vàng Máu 1300/2340/4212 Năng Lượng 30/90 Giáp 50 Kháng phép 50 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 50/90/162 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 1 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Thiết Đầu Công/Hổ Trảo
  • Năng Lượng: 30/90

Thiết Đầu Công : Nhận Khiên trong 3 giây và lao xuyên qua mục tiêu hiện tại, hất tung nhanh chóng bất kỳ kẻ địch nào hắn chạm phải. Tóm lấy kẻ địch gần nhất và đập chúng xuống đất, gây tổng sát thương phép lên chúng và những kẻ địch lân cận.

Hổ Trảo: Tăng tốc độ tấn công và tăng sức mạnh cho đòn tấn công của Udyr để tấn công nhiều lần hơn, gây thêm sát thương phép.

  • Khiên AP : 350% / 425% / 3000%
  • Sát thương AP : 300% / 450% / 5555%
  • Sát thương AP : 200% / 300% / 1500%
  • Tăng tốc độ tấn công : 80% / 80% / 500%
  • Thời lượng : 6/6/30
  • Số lần đánh : 4/4/20

Hệ Tộc

Khổng Lồ

Tướng Khổng Lồ nhận thêm Giáp và Kháng Phép. Mỗi khi một tướng Khổng Lồ tử trận, tướng Khổng Lồ gần nhất sẽ nhận thêm 50% trong 5 giây.

2 25 Giáp 25 Kháng Phép
4 55 Giáp 55 Kháng Phép
6 80 Giáp 80 Kháng Phép
Lữ Khách
Lần đầu tướng Lữ Khách xuống dưới 50% Máu, hắn giải phóng cơn thịnh nộ bên trong mình, hồi lại đầy Máu, nhận thêm tốc độ di chuyển, đồng thời đổi Kỹ Năng của mình từ Thiết Đầu Công thành Hổ Trảo.
Mặc Ảnh

Nhận các trang bị Mặc Ảnh độc nhất. Tướng Mặc Ảnh được tăng 5% sát thương gây ra và giảm sát thương nhận phải.

3 Có 1 vật phẩm Inkshadow. Vật phẩm này có thể cung cấp chỉ số độc đáo nào đó hoặc sức mạnh đặc biệt.
5 Có 2 vật phẩm Inkshadow. Nhận thêm 5% sát thương gây ra và sát thương giảm từ mọi nguồn.
7 Có 4 vật phẩm Inkshadow. (Hiệu ứng này có thể không chính xác, vì có tận 4 trang bị Inkshadow là điều khá đặc biệt)