Jax
Thông số của Jax
Chi phí 2 Vàng Máu 750 / 1350 / 2430 Năng Lượng 50 / 120 Giáp 35 Kháng phép 35 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 47 / 84 / 151 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Giai Điệu Phản Công
  • Năng Lượng: 0 / 50

Nhảy vào kẻ địch có lượng máu cao nhất trong vòng 2 ô và gây 250/375/565 sát thương phép cho chúng. Sau đó, gây 150/225/335 sát thương phép cho tất cả kẻ địch xung quanh. Nhận 10% sát thương vật lý và sức mạnh phép thuật trong thời gian còn lại của trận chiến.

Hiệu ứng Headliner: +200 Máu và +20 Sức mạnh phép thuật

Hệ Tộc

EDM

Sử dụng bộ chọn EDM để chọn một tướng EDM và xem tần số của mỗi tướng.
Tại tần số của tướng được chọn, tướng EDM của bạn sẽ thi triển Kỹ Năng được chọn với hiệu quả được sửa đổi.

2 80% hiệu quả
3 90% hiệu quả
4 100% hiệu quả, -1 giây
5 120% hiệu quả, -2 giây
Siêu Quẩy

Tướng Siêu Quẩy nhận Tốc Độ Đánh và Hút Máu Toàn Phần, tăng thêm tối đa Tăng 100% dựa trên lượng Máu đã mất của họ.

2 20% Tốc độ đánh, 10% Hút Máu Toàn Phần
4 20% Tốc độ đánh, 15% Hút Máu Toàn Phần
6 20% Tốc độ đánh, 20% Hút Máu Toàn Phần