TFT Jax
Jax
Thông số của Jax
Chi phí 1 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 20/60 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 29/53/95 Sát thương 45/81/146 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Phản Công
Phản Công
  • Năng Lượng: 20/60

Nhận thêm 60 giáp và kháng phép trong 2 giây tiếp theo. Sau đó, gây sát thương phép lên kẻ địch xung quanh. Mục tiêu hiện tại nhận sát thương phép và bị choáng trong 1,5 giây.

  • Sát thương vùng AP : 100% / 150% / 225%
  • Sát thương AP : 325% / 490% / 735%

Hệ Tộc

Cảnh Vệ

Cảnh Vệ nhận ít sát thương hơn. Trong 10 giây đầu giao tranh, họ được giảm thêm 12% kháng sát thương.

2 15% kháng sát thương
4 25% kháng sát thương
6 40% kháng sát thương
Mặc Ảnh

Nhận các trang bị Mặc Ảnh độc nhất. Tướng Mặc Ảnh được tăng 5% sát thương gây ra và giảm sát thương nhận phải.

3 Có 1 vật phẩm Inkshadow. Vật phẩm này có thể cung cấp chỉ số độc đáo nào đó hoặc sức mạnh đặc biệt.
5 Có 2 vật phẩm Inkshadow. Nhận thêm 5% sát thương gây ra và sát thương giảm từ mọi nguồn.
7 Có 4 vật phẩm Inkshadow. (Hiệu ứng này có thể không chính xác, vì có tận 4 trang bị Inkshadow là điều khá đặc biệt)