Vex TFT
Vex
Thông số của Vex
Chi phí 3 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 25/75 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 91 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Dấu Chấm Hết
Dấu Chấm Hết
  • Năng Lượng: 25/75

Gửi một cái bóng đến mục tiêu hiện tại và làm choáng kẻ thù trong phạm vi 1 ô trong 1,5 giây. Sau đó, nó gây 255/380/610 sát thương phép cho kẻ địch trong vòng 1 ô.