Vex
Thông số của Vex
Chi phí 3 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 25/75 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 91 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Dấu Chấm Hết
  • Năng Lượng: 25/75

Gửi một cái bóng đến mục tiêu hiện tại và làm choáng kẻ thù trong phạm vi 1 ô trong 1,5 giây. Sau đó, nó gây 255/380/610 sát thương phép cho kẻ địch trong vòng 1 ô.

Hệ Tộc

Đao Phủ

Kỹ Năng của Đao Phủ có thể gây chí mạng và họ nhận thêm Sát Thương Chí Mạng. Tỉ Lệ Chí Mạng tăng theo lượng Máu đã mất của mục tiêu.

2 5% Sát thương chí mạng, tối đa 15% tỉ lệ chí mạng
4 5% Sát thương chí mạng, tối đa 15% tỉ lệ chí mạng
6 5% Sát thương chí mạng, tối đa 15% tỉ lệ chí mạng
Emo

Kỹ Năng của tướng Emo tiêu hao ít Năng Lượng hơn để thi triển và họ nhận thêm Năng Lượng mỗi khi tướng đồng minh bị hạ gục.

2 giảm 20% , nhận 10 năng lượng
4 giảm 25%, nhận 20 năng lượng
6 20 Sát thương AP; giảm 30%, nhận 25 năng lượng