Nami
Thông số của Nami
Chi phí 1 Vàng Máu 450 / 810 / 1458 Năng Lượng 15 / 75 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 97 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0.75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Nhà Ngục Disco
  • Năng Lượng: 15/75

Gây 300/450/675 sát thương phép lên mục tiêu hiện tại và Làm choáng chúng trong 1,5 giây.

Hiệu ứng Headliner: +20 sức mạnh phép thuật

Hệ Tộc

Disco

Triệu hồi một quả cầu Disco di động. Bắt đầu trận chiến: Đồng minh bên cạnh nhận được Tốc độ tấn công và hồi máu ngay lập tức và cứ sau 3 giây.

3 5% tốc độ tấn công, 2% máu tối đa
4 10% tốc độ tấn công, 3% máu tối đa
5 2 quả cầu disco, 15% tốc độ tấn công, 3% máu tối đa
6 20% tốc độ tấn công, 5% máu tối đa
Tuyệt Sắc

Các Kỹ Năng của tướng Tuyệt Sắc làm giảm 15% sát thương của mục tiêu và gây thêm sát thương phép trong 2 giây.

2 20% sát thương phép
4 60% sát thương phép
6 100% sát thương phép