Nami tft
Nami
Thông số của Nami
Chi phí 1 Vàng Máu 450 / 810 / 1458 Năng Lượng 15 / 75 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 97 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0.75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Nhà Ngục Disco
Nhà Ngục Disco
  • Năng Lượng: 15/75

Gây 300/450/675 sát thương phép lên mục tiêu hiện tại và Làm choáng chúng trong 1,5 giây.

Hiệu ứng Headliner: +20 sức mạnh phép thuật