Seraphine
Thông số của Seraphine
Chi phí 2 Vàng Máu 550 / 990 / 1782 Năng Lượng 60 Giáp 25 Kháng phép 25 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 91 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0.7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Nốt Cao
  • Năng Lượng: 0/60

Gửi một nốt cao tới nhóm đơn vị lớn nhất chạm tới tất cả các đơn vị trong phạm vi 1 hex. Kẻ địch chịu 140/210/315 sát thương phép. Đồng minh hồi máu 80/120/160 Máu.

Hiệu ứng: Mỗi lần sử dụng khác, gửi một High Note khác gây 60% sát thương và hồi 60%.

Hệ Tộc

K/DA

Đội của bạn nhận Máu tối đa, Sức Mạnh Phép Thuật và Sức Mạnh Công Kích nếu họ đứng trên ô phát sáng. Tướng K/DA nhận được gấp đôi!

3 10% máu tối đa, 10% sức mạnh phép thuật & sát thương tấn công
5 15% máu tối đa, 15% sức mạnh phép thuật & sát thương tấn công
7 22% máu tối đa, 22% sức mạnh phép thuật và sát thương tấn công
10 50% máu tối đa, 50% sức mạnh phép thuật & sát thương tấn công, 10 năng lượng mỗi giây
Thuật Sư

Đội của bạn nhận được 15 Sức mạnh Phép thuật. Pháp sư nhận được nhiều hơn, cộng thêm Sức mạnh Phép thuật bất cứ khi nào Pháp sư sử dụng Khả năng.

3 20 sức mạnh phép thuật, +1 sức mạnh phép thuật mỗi lần sử dụng
5 35 sức mạnh phép thuật, +1 sức mạnh phép thuật mỗi lần sử dụng
7 60 Sức mạnh Phép thuật, +2 Sức mạnh Phép thuật mỗi lần sử dụng
10 120 Sức mạnh Phép thuật, +10 Sức mạnh Phép thuật mỗi lần sử dụng