Syndra
Thông số của Syndra
Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 30 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 34/61/109 Sát thương 45/81/146 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Bươm Bướm Ma Quái
  • Năng Lượng: 0/30

Bị động: Bắt đầu trận chiến với 7 con bướm và nhận được một con sau mỗi 2 lần sử dụng hoặc khi đồng minh chết. Kích hoạt: Ném tất cả bướm vào mục tiêu hiện tại, gây sát thương phép cho mỗi con bướm. Phần thưởng định mệnh: Gây thêm 11% sát thương.

  • Sát thương AP : 40% / 60% / 180%

Hệ Tộc

Định Mệnh

Kéo 1 tướng Định Mệnh lên 1 tướng khác để bắt cặp chúng và mở khóa Hiệu Ứng Định Mệnh. Cặp đôi được tăng 20% quy môSức khỏe.

3 Cặp đôi nhận Hiệu Ứng Định Mệnh.
5 Tất cả tướng Định Mệnh nhận được 200% Hiệu Ứng Định Mệnh
7 Tất cả tướng Định Mệnh nhận được 300% Hiệu Ứng Định Mệnh
10 Tất cả tướng Định Mệnh nhận được 300% Hiệu Ứng Định Mệnh
Pháp Sư

Pháp Sư nhận Sức Mạnh Phép Thuật và tăng Sức Mạnh Phép Thuật cho các đồng minh.

2 20 Sức mạnh cho tất cả đồng minh
4 45 Sức Mạnh cho các Pháp Sư; 20 Sức Mạnh cho các tướng khác
6 45 Sức Mạnh cho các Pháp Sư; 40 Sức Mạnh cho các tướng khác
8 125 Sức Mạnh cho các Pháp Sư; 125 Sức Mạnh cho các tướng khác