Lissandra
Thông số của Lissandra
Chi phí 5 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 40/90 Giáp 55 Kháng phép 55 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 40/72/130 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 3

Kỹ Năng

Ấm Trà Chết Chóc
  • Năng Lượng: 40/90

Nhốt mục tiêu hiện tại vào ấm trà, Làm choáng và gây sát thương phép theo thời gian. Nếu họ chết, Lissandra sẽ biến họ thành một quả cầu chiến lợi phẩm. Nếu không, Lissandra ném ấm trà vào nhóm kẻ địch lớn nhất, gây sát thương phép lên tất cả kẻ địch trúng phải. (Phần thưởng được nhân đôi trong Hyper Roll) Nếu mục tiêu là kẻ thù cuối cùng còn lại, hãy tiêu diệt chúng ngay lập tức.

  • Số lượng mục tiêu : 1/1/15
  • Thời lượng : 3/3/15
  • Sát thương AP : 700% / 1100% / 8888%
  • Sát thương nổ AP : 150% / 225% / 600%

Hệ Tộc

Pháp Sư

Pháp Sư nhận Sức Mạnh Phép Thuật và tăng Sức Mạnh Phép Thuật cho các đồng minh.

2 20 Sức mạnh cho tất cả đồng minh
4 45 Sức Mạnh cho các Pháp Sư; 20 Sức Mạnh cho các tướng khác
6 45 Sức Mạnh cho các Pháp Sư; 40 Sức Mạnh cho các tướng khác
8 125 Sức Mạnh cho các Pháp Sư; 125 Sức Mạnh cho các tướng khác
Sứ Thanh Hoa

Sau khi tung chiêu, các tướng Sứ Thanh Hoa trở nên sôi sục, tăng Tốc Độ Đánh và giảm sát thương nhận phải trong 4 giây.

2 30% tốc độ tấn công; Giảm 20% sát thương
4 60% tốc độ tấn công; Giảm 35% sát thương
6 Tốc độ tấn công 125%; Giảm 60% sát thương