Thresh
Thông số của Thresh
Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 70/160 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 39/70/126 Sát thương 60/108/194 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Quỷ Thu Gom
  • Năng Lượng: 70/160

Làm choáng nhóm kẻ thù lớn nhất ở gần trong 1,75/2/8 giây và gây 150/225/1200 sát thương phép cho mỗi kẻ. Thresh hồi máu bằng 250/300/600 + 50% tổng sát thương gây ra.

Hiệu ứng: +100 Máu. Giảm mana tối đa đi 25.

Hệ Tộc

Đồng Quê

Khi đội của bạn mất 30% Máu, Triệu hồi Chiến Mã để cường hóa cho cả đội. Mỗi cấp sao của tướng Đồng Quê tăng Máu và Sức Mạnh Công Kích cho Chiến Mã

3 Chiến Mã
5 Chiến Mã Nửa Đêm
7 Chiến Mã Khẩn Cầu Địa Ngục
Hộ Pháp

Một lần mỗi giao tranh, khi xuống dưới 50% Máu, Hộ Pháp tạo một lá chắn theo Máu tối đa của bản thân cho mình và đồng minh gần nhất.

2 30% máu
4 50% máu
6 70% máu