Malphite
Thông số của Malphite
Chi phí 1 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 40/80 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28/50/89 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,55 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Lớp Da Bất Hoại
  • Năng Lượng: 40/80

Trong 8 giây, nhận Giáp và các đòn tấn công gây sát thương phép lên kẻ địch theo hình nón.

  • Giáp AP : 75% / 90% / 110%
  • Sát thương AR : 100% / 135% / 180%

Hệ Tộc

Khổng Lồ

Tướng Khổng Lồ nhận thêm Giáp và Kháng Phép. Mỗi khi một tướng Khổng Lồ tử trận, tướng Khổng Lồ gần nhất sẽ nhận thêm 50% trong 5 giây.

2 25 Giáp 25 Kháng Phép
4 55 Giáp 55 Kháng Phép
6 80 Giáp 80 Kháng Phép
Thiên Cung

Tướng Thiên Cung ban chỉ số độc nhất cho toàn đội, tăng dần theo bậc sao của họ và số tướng Thiên Cung ở trên bàn.

2 100% tăng thêm.
3 115% tăng thêm.
4 135% tăng thêm.
5 165% tăng thêm.
6 200% tăng thêm.
7 240% tăng thêm.