TFT Kai'Sa
Kai’Sa
Thông số của Kai’Sa
Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 20/75 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 56/101/181 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Mặc Phong
Mặc Phong
  • Năng Lượng: 20/75

Bắn 20 đợt vào mục tiêu hiện tại trong 2 giây, mỗi đợt gây % AD + % AP vật lý cho kẻ địch đầu tiên trúng phải. Nếu kẻ địch bị tấn công bởi 10 đợt, thay vào đó, chúng sẽ nhận % AD + % sát thương vật lý AP trên mỗi đợt.

  • Sát thương sóng AD : 50% / 50% / 100%
  • Sát thương sóng AP : 10% / 15% / 45%
  • Sát thương sóng khuếch đại AD : 60% / 60% / 120%
  • Sát thương sóng khuếch đại AP : 10% / 15% / 45%

Hệ Tộc

Mặc Ảnh

Nhận các trang bị Mặc Ảnh độc nhất. Tướng Mặc Ảnh được tăng 5% sát thương gây ra và giảm sát thương nhận phải.

3 Có 1 vật phẩm Inkshadow. Vật phẩm này có thể cung cấp chỉ số độc đáo nào đó hoặc sức mạnh đặc biệt.
5 Có 2 vật phẩm Inkshadow. Nhận thêm 5% sát thương gây ra và sát thương giảm từ mọi nguồn.
7 Có 4 vật phẩm Inkshadow. (Hiệu ứng này có thể không chính xác, vì có tận 4 trang bị Inkshadow là điều khá đặc biệt)
Xạ Thuật Sư

Kỹ năng của các Xạ Thuật Sư sẽ nảy bật. Mỗi lần nảy sẽ gây một phần sát thương của lần nảy bật trước đó.

2 1 lần nảy; 40% lượng sát thương lần nảy trước
4 2 lần nảy; 60% lượng sát thương lần nảy trước