Alune
Thông số của Alune
Chi phí 3 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 20/60 Giáp 25 Kháng phép 25 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28/50/91 Sát thương 40/72/130 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Cao Xạ Ánh Trăng
  • Năng Lượng: 20/60

Mưa sao băng xuyên qua hàng có tổng số máu của kẻ địch nhiều nhất. Thiên thạch gây sát thương phép chia đều cho tất cả kẻ địch trúng phải. Gây sát thương phép lên mục tiêu hiện tại. Tất cả kẻ địch trúng đòn đều bị Cắt nhỏ 20% trong 6 giây. Cấp 40% tốc độ tấn công chia cho các đồng minh trong hàng của Alune trong 5 giây. Shred: Giảm kháng phép

  • Sát thương thiên thạch AP : 400% / 600% / 960%
  • Sát thương mục tiêu AP : 160% / 240% / 385%

Hệ Tộc

Hắc Ám

Mặt trăng soi sáng các ô bàn đấu, tạo Lá Chắn cho tướng được đặt trên đó khi bắt đầu giao tranh.
Tướng Hắc Ám đặt trên ô tỏa sáng sẽ hành quyết những kẻ địch thấp máu.

2 200 Lá Chắn; 10% ngưỡng Máu hành quyết
4 500 Lá Chắn; 18% ngưỡng Máu hành quyết. Thêm nhiều ô được tỏa sáng.
6 1000 Lá Chắn và thắp sáng toàn bàn đấu
9 Kẻ địch bị Hành Quyết có 100% cơ hội rớt ra báu vật; 40% ngưỡng Máu Hành Quyết
Thuật Sĩ

Sau mỗi 3 giây, đội của bạn nhận thêm Năng Lượng.

2 5 Mana cho tất cả đồng minh
4 20 Mana cho các Thuật Sĩ: 5 Mana cho đồng minh khác
6 35 Mana cho các Thuật Sĩ: 20 Mana cho đồng minh khác