Annie
Thông số của Annie
Giáp 20 Tỉ lệ chí mạng 0.25 Sát thương 40 Mana khởi đầu 0 Mana 50 Tốc độ đánh 0.65 Chí mạng 1.40 Máu 450 Kháng Phép 20 Phạm vi 5

Kỹ Năng

Hỏa Cầu
  • Mana: 0/50

Nội Tại: Sau khi thi triển 4 lần, nhận 50% Tốc Độ Đánh và  gây 115/170/255 sát thương phép lên thêm 1 kẻ địch gần đó.
Kích Hoạt: Gây 195/295/440  sát thương phép lên mục tiêu hiện tại.
20

Hệ Tộc

Emo

Kỹ Năng của tướng Emo tiêu hao ít Năng Lượng hơn để thi triển và họ nhận thêm Năng Lượng mỗi khi tướng đồng minh bị hạ gục.

2 giảm 20% , nhận 10 năng lượng
4 giảm 25%, nhận 20 năng lượng
6 20 Sát thương AP; giảm 30%, nhận 25 năng lượng
Thuật Sư

Đội của bạn nhận được 15 Sức mạnh Phép thuật. Pháp sư nhận được nhiều hơn, cộng thêm Sức mạnh Phép thuật bất cứ khi nào Pháp sư sử dụng Khả năng.

3 20 sức mạnh phép thuật, +1 sức mạnh phép thuật mỗi lần sử dụng
5 35 sức mạnh phép thuật, +1 sức mạnh phép thuật mỗi lần sử dụng
7 60 Sức mạnh Phép thuật, +2 Sức mạnh Phép thuật mỗi lần sử dụng
10 120 Sức mạnh Phép thuật, +10 Sức mạnh Phép thuật mỗi lần sử dụng