Azir
Thông số của Azir
Chi phí 5 Vàng Máu 800/1440/2592 Năng Lượng 90/150 Giáp 35 Kháng phép 35 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 38/69/124 Sát thương 45/81/146 Tốc độ tấn công 0,85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Lụi Tàn
  • Năng Lượng: 90/150

Bắn một tia xuyên qua mục tiêu hiện tại, gây sát thương phép lên kẻ địch trúng phải. Sinh ra một Người bảo vệ ngay cạnh kẻ địch đầu tiên tấn công. Người bảo vệ không di chuyển hoặc tấn công.

  • Sát thương AP : 500% / 750% / 5000%
  • Máu hộ mệnh : 1100/1500/8000

Hệ Tộc

Thần Rừng

Tướng Thần Rừng được tăng Sức Mạnh Phép Thuật và 250 Máu. Mỗi kẻ địch bị tiêu diệt sẽ cho thêm Máu vĩnh viễn.

2 15 Sức mạnh Phép thuật; 3 Máu mỗi kẻ địch chết
4 30 Sức mạnh Phép thuật; 7 Máu mỗi kẻ địch chết
6 65 Sức mạnh Phép thuật; 11 Máu cho mỗi kẻ địch chết
Thuật Sĩ

Sau mỗi 3 giây, đội của bạn nhận thêm Năng Lượng.

2 5 Mana cho tất cả đồng minh
4 20 Mana cho các Thuật Sĩ: 5 Mana cho đồng minh khác
6 35 Mana cho các Thuật Sĩ: 20 Mana cho đồng minh khác