RekSai
Thông số của RekSai
Chi phí 1 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 40 / 100 Giáp 35 Kháng phép 35 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 41 / 74 / 134 Sát thương 75 / 135 / 243 Tốc độ tấn công 0.55 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Nhổ Rễ
  • Năng Lượng: 40/100

Tăng 50 giáp và kháng phép trong 5 giây. Làm choáng kẻ địch ở gần trong 1 giây và gây sát thương phép thuật 12% HP + % AP.

  • Sát thương AP : 70% / 90% / 120%

Hệ Tộc

Đấu Sĩ

Đội của bạn nhận 100 máu tối đa. Tướng Đấu Sĩ nhận thêm máu tối đa.

2 20% Máu
4 40% Máu
6 65% Máu
8 80% Máu: Mỗi 3 giây, tướng Đấu Sĩ gây thêm 6% Máu sát thương vật lý trên đòn đánh tiếp theo của họ.
Thần Rừng

Tướng Thần Rừng được tăng Sức Mạnh Phép Thuật và 250 Máu. Mỗi kẻ địch bị tiêu diệt sẽ cho thêm Máu vĩnh viễn.

2 15 Sức mạnh Phép thuật; 3 Máu mỗi kẻ địch chết
4 30 Sức mạnh Phép thuật; 7 Máu mỗi kẻ địch chết
6 65 Sức mạnh Phép thuật; 11 Máu cho mỗi kẻ địch chết