Sylas
Thông số của Sylas
Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 40 Giáp 50 Kháng phép 50 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 43/77/138 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Giải Phóng Ác Quỷ
  • Năng Lượng: 0/40

Lướt xung quanh mục tiêu và đập mạnh, gây sát thương phép và hồi máu. Vuốt về phía sau, gây sát thương phép lên kẻ địch ở gần.

  • Sát thương AP : 110% / 165% / 495%
  • Sát thương vuốt AP : 100% / 150% / 450%
  • Hồi máu AP : 110% / 140% / 350%

Hệ Tộc

Đấu Sĩ

Đội của bạn nhận 100 máu tối đa. Tướng Đấu Sĩ nhận thêm máu tối đa.

2 20% Máu
4 40% Máu
6 65% Máu
8 80% Máu: Mỗi 3 giây, tướng Đấu Sĩ gây thêm 6% Máu sát thương vật lý trên đòn đánh tiếp theo của họ.
Hắc Ám

Mặt trăng soi sáng các ô bàn đấu, tạo Lá Chắn cho tướng được đặt trên đó khi bắt đầu giao tranh.
Tướng Hắc Ám đặt trên ô tỏa sáng sẽ hành quyết những kẻ địch thấp máu.

2 200 Lá Chắn; 10% ngưỡng Máu hành quyết
4 500 Lá Chắn; 18% ngưỡng Máu hành quyết. Thêm nhiều ô được tỏa sáng.
6 1000 Lá Chắn và thắp sáng toàn bàn đấu
9 Kẻ địch bị Hành Quyết có 100% cơ hội rớt ra báu vật; 40% ngưỡng Máu Hành Quyết