Tahm Kench
Thông số của Tahm Kench
Chi phí 1 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 0 Giáp 35 Kháng phép 35 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33 / 59 / 107 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0.55 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Da Sống
  • Năng Lượng: 0 / 0

Bị động: Giảm mỗi trường hợp sát thương nhận vào đi 15/12/25.

Hiệu ứng: +225 Máu

Hệ Tộc

Đấu Sĩ

Đội của bạn nhận 100 Máu. Tướng Đấu Sĩ nhận thêm Máu tối đa.

2 20% Máu tối đa
4 40% Máu tối đa
6 80% Máu tối đa
Đồng Quê

Khi đội của bạn mất 30% Máu, Triệu hồi Chiến Mã để cường hóa cho cả đội. Mỗi cấp sao của tướng Đồng Quê tăng Máu và Sức Mạnh Công Kích cho Chiến Mã

3 Chiến Mã
5 Chiến Mã Nửa Đêm
7 Chiến Mã Khẩn Cầu Địa Ngục