Nautilus
Thông số của Nautilus
Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 80/180 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 42/76/136 Sát thương 70/126/227 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Thủy Lôi Tầm Nhiệt
  • Năng Lượng: 80/180

Gửi 3 sóng xung kích về phía kẻ địch nhiều nhất trên một đường thẳng, gây sát thương phép và Làm choáng tất cả kẻ địch trúng phải.

  • Sát thương AP : 150% / 225% / 1000%
  • Thời gian choáng : 1.75 / 2 / 8

Hệ Tộc

Cảnh Vệ

Cảnh Vệ nhận ít sát thương hơn. Trong 10 giây đầu giao tranh, họ được giảm thêm 12% kháng sát thương.

2 15% kháng sát thương
4 25% kháng sát thương
6 40% kháng sát thương
Thần Thoại

Tướng Thần Thoại được tăng Máu, Sức Mạnh Phép Thuật và Sức Mạnh Công Kích.
Sau 4 vòng giao tranh với người chơi, chúng hóa thành Sử Thi, tăng các chỉ số thêm 50%.

3 8% Máu, 10% sức mạnh phép thuật và sát thương vật lý.
5 18% Máu, 20% sức mạnh phép thuật và sát thương vật lý.
7 25% Máu, 32% sức mạnh phép thuật và sát thương vật lý.
10 Hóa thành Sử Thi ngay lập tức. Tăng các chỉ số thêm 250%.