Hwei
Thông số của Hwei
Chi phí 5 Vàng Máu 800/1440/2592 Năng Lượng 40/100 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 40/72/130 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Nét Vẽ Định Mệnh
  • Năng Lượng: 40/100

Tạo một bể sơn mở rộng xung quanh hầu hết các đơn vị giúp hồi máu cho các đồng minh bên trong mỗi giây trong 3 giây. Sau 3 giây, nó phát nổ, hồi máu cho đồng minh bên trong và gây sát thương phép lên kẻ địch.

  • Hồi máu AP : 40% / 60% / 1000%
  • Hồi máu cuối AP : 120% / 180% / 1000%
  • Sát thương AP : 220% / 330% / 1000%

Hệ Tộc

Họa Sư

Hoạ Sư sẽ vẽ chân dung vị tướng bạn đặt trên ô dự bị đặc biệt. Nhận 1 bản sao 1 sao của vị tướng đặt tại đó khi tác phẩm của Hoạ Sư hoàn tất.
Số Vòng Đấu Để Hoàn Thành = Bậc Của Tướng

Thần Thoại

Tướng Thần Thoại được tăng Máu, Sức Mạnh Phép Thuật và Sức Mạnh Công Kích.
Sau 4 vòng giao tranh với người chơi, chúng hóa thành Sử Thi, tăng các chỉ số thêm 50%.

3 8% Máu, 10% sức mạnh phép thuật và sát thương vật lý.
5 18% Máu, 20% sức mạnh phép thuật và sát thương vật lý.
7 25% Máu, 32% sức mạnh phép thuật và sát thương vật lý.
10 Hóa thành Sử Thi ngay lập tức. Tăng các chỉ số thêm 250%.