Lillia
Thông số của Lillia
Chi phí 1 Vàng Máu 600 / 1080 / 1944 Năng Lượng 70 / 140 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 89 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0.55 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Pháo Giấy Bung Nở
  • Năng Lượng: 60/140

Gây 180/270/400 sát thương phép lên kẻ địch xung quanh. Chữa lành cho Lillia 180/220/260 và đồng minh gần nhất của cô ấy với 90/110/130.

Hiệu ứng Headliner: +100 Máu Confetti Bloom hồi máu thêm 20%.

Hệ Tộc

Fan Cứng

Tướng Fan Cứng tăng sức mạnh cho Siêu Sao của bạn!
Hút Máu Toàn Phần: Hồi máu bằng một phần sát thương gây ra

3 Siêu Sao nhận được một trang bị hoàn chỉnh
4 Siêu Sao nhận được +250 Máu và +15% Hút máu toàn phần
5 Nâng cấp vật phẩm lên trang bị Ánh Sáng
K/DA

Đội của bạn nhận Máu tối đa, Sức Mạnh Phép Thuật và Sức Mạnh Công Kích nếu họ đứng trên ô phát sáng. Tướng K/DA nhận được gấp đôi!

3 10% máu tối đa, 10% sức mạnh phép thuật & sát thương tấn công
5 15% máu tối đa, 15% sức mạnh phép thuật & sát thương tấn công
7 22% máu tối đa, 22% sức mạnh phép thuật và sát thương tấn công
10 50% máu tối đa, 50% sức mạnh phép thuật & sát thương tấn công, 10 năng lượng mỗi giây
Vệ Binh

Đội của bạn nhận Giáp và Kháng Phép. Tướng Vệ Binh nhận được gấp đôi.

2 16 Giáp, 16 Kháng Phép
4 35 Giáp, 35 Kháng Phép
6 60 Giáp, 60 Kháng Phép
8 125 Giáp, 125 Kháng Phép