Darius
Thông số của Darius
Chi phí 1 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 40 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28/50/91 Sát thương 40/72/130 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Tàn Sát
  • Năng Lượng: 0/40

Gây sát thương phép lên kẻ địch xung quanh. Trong 4 giây tiếp theo, các đòn tấn công gây thêm sát thương phép.

  • Sát thương AP : 150% / 225% / 340%
  • Sát thương AP khi đánh : 80% / 120% / 180%

Hệ Tộc

Hắc Ám

Mặt trăng soi sáng các ô bàn đấu, tạo Lá Chắn cho tướng được đặt trên đó khi bắt đầu giao tranh.
Tướng Hắc Ám đặt trên ô tỏa sáng sẽ hành quyết những kẻ địch thấp máu.

2 200 Lá Chắn; 10% ngưỡng Máu hành quyết
4 500 Lá Chắn; 18% ngưỡng Máu hành quyết. Thêm nhiều ô được tỏa sáng.
6 1000 Lá Chắn và thắp sáng toàn bàn đấu
9 Kẻ địch bị Hành Quyết có 100% cơ hội rớt ra báu vật; 40% ngưỡng Máu Hành Quyết
Song Đấu

Tướng Song Đấu nhận thêm Tốc Độ Đánh sau mỗi đòn đánh, cộng dồn tối đa 12 lần.

2 5% Tốc độ đánh
4 9% Tốc độ đánh
6 13% Tốc độ đánh: Tướng Song Đấu được giảm 12% sát thương nhận phải.
8 18% Tốc độ đánh: Tướng Song Đấu giảm 18% sát thương gánh chịu.